85 zł wyniesie maksymalna opłata za rekrutację na studia w roku akademickim 2009/2010. Więcej mogą zapłacić tylko kandydaci na kierunki artystyczne lub sportowe.
W tym roku nie zmieni się wysokość opłat za postępowania rekrutacyjne na studia. Podwyżki nie będzie m.in. ze względu na pogorszenie sytuacji ekonomicznej z powodu kryzysu gospodarczego. Tak wynika z projektu rozporządzenia ministra nauki i szkolnictwa wyższego w sprawie maksymalnej wysokości opłat za postępowanie związane z przyjęciem na studia w roku akademickim 2009/2010.
Najwięcej, bo 150 zł, mogą zapłacić za postępowanie rekrutacyjne kandydaci ubiegający się o przyjęcie na kierunki studiów, które wymagają przeprowadzenia sprawdzianów uzdolnień artystycznych oraz na kierunki architektura i urbanistyka oraz architektura wnętrz. 100 zł może kosztować rekrutacja obejmująca sprawdziany sprawności fizycznej. Wszyscy pozostali kandydaci na studia zapłacą za postępowanie kwalifikacyjne maksymalnie 85 zł. Limity opłat obowiązują jedynie szkoły publiczne.