Beneficjentem świadczenia może być osoba w wieku 16-59 lat, nieposiadająca oszczędności przekraczających 16 tys. funtów, niepracująca lub pracująca mniej niż 16 godzin tygodniowo. Dodatkowo należy spełniać jeden z następujących warunków:

• być samotnym rodzicem,

• zarejestrowaną osobą chorą lub niepełnosprawną,

• studentem i jednocześnie samotnym rodzicem,

• osobą niepełnosprawną,

• opiekunem osoby chorej lub w podeszłym wieku.

Beneficjentem zasiłku może być również osoba, która wykazuje niskie dochody oraz jest chora, a jej świadczenie chorobowe jest niższe niż kwota zasiłku dla osób o niskich dochodach. Do otrzymywania zasiłku upoważnia też korzystanie przez beneficjenta z urlopu dla ojca z okazji urodzenia się dziecka oraz sytuacja, w której beneficjent lub małżonek (partner) nie pracuje z powodu wykorzystania urlopu wychowawczego.

Wysokość świadczenia

Kwota zasiłku dla osób o niskich dochodach uzależniona jest od indywidualnej sytuacji beneficjenta. Istnieje szereg czynników mających wpływ na wysokość otrzymywanej stawki: wiek, posiadanie (lub nie) partnera życiowego, wiek i dochód osób niezależnych finansowo żyjących pod jednym dachem z beneficjentem, niepełnosprawność (włączając w to osoby będące na utrzymaniu beneficjenta), opieka nad jakąś osobą, oszczędności w wysokości 6 tys. funtów lub więcej posiadane przez beneficjenta lub małżonka (partnera), jakiekolwiek zarobki wykazywane przez beneficjenta lub małżonka (partnera).

Beneficjent zasiłku dla osób o niskich dochodach automatycznie może korzystać z bezpłatnej opieki dentystycznej, darmowych recept i posiłków szkolnych, dodatku mieszkaniowego i dodatku na podatek lokalny.

O zmianach w sytuacji beneficjenta należy poinformować Jobcentre Plus tak szybko jak tylko się pojawią. Są to: pójście lub wyjście ze szpitala beneficjenta lub osoby, na którą przyznawane jest inne świadczenie, korzystanie z domowej opieki, wyjazd za granicę (na stałe lub turystyczny), rozpoczęcie pracy lub zmiana godzin pracy, nawet jeśli jest to wolontariat, zyskanie dodatkowego przychodu, np. kiedy beneficjent otrzymuje w spadku nieruchomość.

Jak się ubiegać

Żeby dowiedzieć się, czy kwalifikujemy się do otrzymywania zasiłku, należy skontaktować się z lokalnym biurem Jobcentre Plus. Można też zwrócić się w tej sprawie do Citizens Advice Bureau (CAB). O zasiłek dla osób o niskich dochodach można wystąpić poprzez infolinię 0800 055 6688 (czynną od poniedziałku do piątku w godz. 8-18) lub on-line.

Po pierwszej rozmowie można spodziewać się telefonu zwrotnego i umówienia spotkania z rzeczoznawcą finansowym i osobistym doradcą. Rzeczoznawca sprawdzi, czy podane zostały wszystkie potrzebne informacje. Następnie odbędzie się spotkanie z doradcą, który pomoże znaleźć pracę.

Jeśli ubieganie się o zasiłek zakończyło się niepowodzeniem, można jeszcze zwrócić się do urzędu o ponowne rozpatrzenie wniosku. Jeśli decyzja urzędu wciąż nie jest zadowalająca, można odwołać się od niej, wypełniając formularz GL24 (If you think our decision is wrong), który pobiera się z lokalnego biura Jobcentre Plus.

Zasiłek wypłacany jest bezpośrednio na konto bankowe, konto w kasie oszczędnościowej, poprzez urząd pocztowy lub konto National Savings, które akceptuje bezpośrednie płatności.

Ważne!

Beneficjentem zasiłku nie może być osoba, której małżonek (partner) pracuje więcej niż 24 godziny tygodniowo

PRZYDATNY ADRES

direct.gov.uk