Konstytucyjne wątpliwości

- Zmiana ta doprowadziła do zróżnicowania sytuacji prawnej rolników ubiegających się o emeryturę w zależności od ich daty urodzenia - mówi Anna Bajerska, radca prawny i partner Chałas i Wspólnicy Kancelaria Prawna.

Zwraca uwagę, że trudno doszukać się przyczyn uzasadniających odmienne uregulowania warunków nabycia prawa do emerytury rolniczej osób urodzonych po 31 grudnia 1948 r. Wskazuje, że budzi to wręcz zastrzeżenia w odniesieniu do konstytucyjnej zasady równości.

- Złożymy do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o zbadanie zgodności z konstytucją przepisów ograniczających prawa rolników do uzupełniania okresów ubezpieczenia w KRUS - zapowiada Władysław Serafin, prezes Krajowego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych.

Tłumaczy, że w najgorszej sytuacji są rolnicy, którzy zostali wykluczeni z KRUS z powodu rozpoczęcia prowadzenia dodatkowej działalności gospodarczej. Teraz są karani za to, że zarejestrowali działalność gospodarczą i płacili składki do ZUS. Z kolei poseł Wojciech Mojzesowicz (PiS), zastępca przewodniczącego sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zwraca uwagę, że w złej sytuacji są też rolnicy, którzy przez kilka lat pracowali w zakładach przemysłowych lub PGR-ach i z tego tytułu ich pracodawcy opłacali za nich składki do ZUS, a po ich likwidacji wrócili na wieś i przejęli gospodarstwa po rodzicach. Łącznie ich okresy ubezpieczenia dają im prawo do emerytury, ale liczone odrębnie już nie.