Do naszej redakcji docierają sygnały, że osoby, które prowadziły gospodarstwo rolne i opłacały przez wiele lat składki do Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, mają kłopot z uzyskaniem emerytury rolniczej. Wszystko za sprawą obowiązujących od stycznia tego roku przepisów. Nie pozwalają one osobom, które nie opłacały przez 30 lat składek do KRUS, uzupełnić brakującego stażu okresami opłacania składek do ZUS.

KRUS odmawia więc przyznania emerytury osobie, która np. opłacała składki do Kasy przez 27 lat i była ubezpieczona w ZUS 13 lat. Mimo że ma 40-letni okres składkowy, może nie otrzymać świadczenia ani z systemu pracowniczego, ani rolniczego.

Takim rozwiązaniem jest zaskoczona nawet Jolanta Fedak, minister pracy i polityki społecznej, mimo że to kierowany przez nią resort przygotował projekt odpowiedniej ustawy. Zapowiada, że rząd przygotuje nowelizację tych przepisów.

Nowe zasady

8 stycznia tego roku weszła w życie ustawa z 21 listopada 2008 r. o emeryturach kapitałowych (Dz.U. nr 228, poz. 1507). Znowelizowała ona m.in. ustawę z 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (t.j. Dz.U. z 2008 r. nr 50, poz. 291 z późn. zm.). Zgodnie z nią emerytura rolnicza przysługuje, jeśli ubezpieczony w KRUS ukończy 55 lat (kobieta) lub 60 (mężczyzna). Równocześnie taka osoba musi posiadać co najmniej 120 kwartałów (30 lat) ubezpieczenia w KRUS oraz zaprzestać prowadzenia działalności rolniczej. W praktyce oznacza to, że takie osoby najczęściej przed przejściem na emeryturę sprzedają swoje gospodarstwa.

Emerytura rolnicza przysługuje też ubezpieczonemu, który ukończył wiek emerytalny (60 lat kobieta, 65 lat mężczyzna), jeżeli co najmniej przez 100 kwartałów (25 lat) opłacał składki do KRUS.

Do czasu wejścia w życie nowych przepisów rolnicy urodzeni w 1949 roku lub później mogli doliczyć do brakujących okresów ubezpieczenia w KRUS ubezpieczenie w ZUS. Obecnie nie mogą tego robić. Do okresu ubezpieczenia w KRUS nie mogą też doliczyć okresów działalności kombatanckiej oraz zasadniczej służby wojskowej. Jak wyjaśnia Irena Frąszczak, radca prezesa ds. ubezpieczeń KRUS, osoby odbywające czynną służbę wojskową nie spełniają warunków do podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników, z tego tytułu podlegają bowiem obowiązkowo ubezpieczeniu społecznemu w ZUS.

Z wyjaśnień przygotowanych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wynika, że do czasu wejścia w życie ustawy o emeryturach kapitałowych istniała możliwość wzajemnego zaliczania okresów opłacania składek - do świadczenia rolnego okresu opłacania składek do ZUS, a do emerytury z FUS okresów opłacania składek rolnych.

Obecnie wymagany okres ubezpieczenia rolnego nie będzie już mógł być uzupełniany okresami innego ubezpieczenia (np. w ZUS).