Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego ogłosił konkurs na tworzenie ośrodków opieki nad dziećmi w miejscu pracy oraz rozwijanie alternatywnych form opieki nad dziećmi. Wnioski o unijne dotacje można składać do 31 marca. Grupą docelową projektu są pracodawcy i kobiety wychowujące dzieci.

Przedmiotem dofinansowania może być: tworzenie ośrodków opieki nad dziećmi w miejscu pracy, rozwijanie alternatywnych form opieki nad dziećmi oraz inne działania służące godzeniu życia zawodowego i rodzinnego (np. działania informacyjne, promocyjne, usługi transportowe). Dotację na założenie domowego przedszkola może otrzymać np. kobieta wychowująca dzieci, która musi mieć jednak zarejestrowaną działalność gospodarczą. Projekty będą finansowane ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (poddziałanie 1.3.2 - Projekty na rzecz promocji równych szans kobiet i mężczyzn oraz godzenia życia zawodowego i rodzinnego).

- Pomysły alternatywnej opieki nad dziećmi mogą być bardzo różne, najistotniejsze jest, aby we wniosku została uzasadniona potrzeba wydatkowania środków - mówi Małgorzata Michalska z Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego.

Właśnie z tym mieli największy problem uczestnicy poprzedniej edycji tego konkursu, która odbyła się w ubiegłym roku. Wtedy żaden z ponad 70 zgłoszonych projektów nie przeszedł pozytywnie oceny merytorycznej. Jednak dzięki temu tegoroczna pula pieniędzy będzie większa o 4 mln zł. W sumie do podziału między uczestników tegorocznego konkursu będzie 16 mln zł. Minimalna wartość projektu to 50 tys. zł. Od wnioskodawców nie jest wymagany wkład własny. Dokumentacja konkursowa jest dostępna na stronie internetowej www.kapitalludzki.gov.pl.

Wnioski można składać do 31 marca w Departamencie Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Warszawie. Po zamknięciu konkursu zostanie przeprowadzona ocena formalna, a następnie ich merytoryczną wartość oceni Komisja Oceny Projektów. Na podstawie przyznanej punktacji powstanie lista rankingowa projektów. W połowie maja powinno już być wiadomo, kto uzyskał dofinansowanie. Do wczoraj nie wpłynął jeszcze żaden wniosek.