Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczy w tym roku 4,3 mld zł na badania, rozwój i infrastrukturę publicznych i prywatnych szkół i innych jednostek naukowych. Do tej pory resort ogłosił konkursy dotyczące pozyskania środków z funduszy UE na łączną kwotę 3,2 mld zł. Do końca kwietnia rozpoczęte zostaną kolejne konkursy.

- W porównaniu z poprzednimi latami, wysokość środków na poszczególne programy wzrosła nawet kilkunastokrotnie - mówi prof. Barbara Kudrycka, minister nauki i szkolnictwa wyższego.

Podkreśla, że pieniądze będą wypłacane uczelniom w formie zaliczek. Te jednostki naukowe, które wezmą udział w ogłaszanych od stycznia konkursach, otrzymają je już w II połowie tego roku. Dotychczas odsetek szkół, które dostały dotacje z funduszy UE, zależał głównie od rodzaju konkursu. Na przykład, dofinansowanie na badania naukowe otrzymywało około 40 proc. wnioskodawców.

- Te uczelnie, które przygotują bardzo dobre wnioski, nie muszą się martwić, że zabraknie dla nich pieniędzy. Jeśli okaże się, że przygotowane projekty są wartościowe, zwiększymy wysokość środków przewidują na dany konkurs - zapowiada prof. Maria Orłowska, wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego.

Od stycznia resort przeznaczył już 1,3 mld zł na badania i rozwój nowoczesnych technologii. Uczelnie, jednostki naukowe i konsorcja naukowe mogą ubiegać się o środki m.in. na programy badań i prac rozwojowych lub projekty badawczo-rozwojowe realizowane na rzecz przedsiębiorstw. W tym roku resort nauki wyda też 200 mln zł na wsparcie uczelni, które będą prowadzić kierunki wskazane przez ministra nauki i szkolnictwa wyższego.

Do końca marca wszystkie uczelnie wyższe mogą starać się o środki z programu Kierunki zamawiane - Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy.

Niecały miesiąc na złożenie wniosków mają też te jednostki naukowe, które chcą np. prowadzić kierunki studiów w języku angielskim lub interdyscyplinarne studia doktoranckie. Te uczelnie mogą wziąć udział w konkursie - Poprawa jakości kształcenia na poziomie wyższym. Resort wyda w tym roku na jego realizację 400 mln zł.

Lista wszystkich konkursów jest dostępna na stronie internetowej resortu nauki (www.mnisw.gov.pl).