Fundusz Pracy dysponuje 5,6 mld zł z tytułu nadwyżki z poprzedniego roku. Wydatki z FP na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu nie mogą być niższe od zakładanych. Plan finansowy Funduszu Pracy może być zmieniany w połowie tego roku.
W Funduszu Pracy może zabraknąć pieniędzy na realizację planowanych zadań. Resort pracy w trakcie ustalania jego planu finansowego nie uwzględnił wielu wydatków, które pojawiły się w styczniu 2009 r.
Dodatkowo sytuacje finansową funduszu pogorszą niższe od zakładanych wpływy ze składek, opłacanych przez przedsiębiorców. Mniej będzie osób pracujących, a pensje będą zapewnie niższe od zakładanych. Wydatki mogą być też wyższe ze względu na rosnące bezrobocie.