Wracający z zagranicy

Paweł Chorąży, dyrektor Departamentu Zarządzania EFS w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, zwraca uwagę, że jest jeszcze jedna ważna grupa beneficjentów unijnych dotacji.

- Chodzi o osoby powracające do kraju z zagranicy. Ich zainteresowanie projektami jest duże. Dotacje mogą więc łagodzić skutki ich powrotu na polski rynek pracy - uważa.

Organizatorzy szkoleń z całego kraju podkreślają, że nabory do projektów odzwierciedlają faktyczne potrzeby lokalnych rynków pracy. Jak mówi Zenon Szacherski, prezes Działdowskiej Agencji Rozwoju, na decyzję wielu osób, które zgłosiły się w lutym na rekrutację do tej firmy, miał wpływ kryzys.

- Wśród zgłoszeń było dużo osób, które deklarowały, że zostały bezrobotne w sierpniu ubiegłego roku lub później. Inne składały wnioski zapobiegawczo, przewidując, że mogą stracić pracę - mówi Zenon Szacherski.

Dodaje, że najważniejszym kryterium selekcji wniosków było przewidywanie, czy ta działalność będzie stanowiła główne lub wyłączne źródło utrzymania beneficjenta. Dzięki temu w regionie o bardzo wysokim bezrobociu powstanie ponad 125 małych firm usługowych. A każda z nich w przyszłości może generować kolejne miejsca pracy.

Recepta na kryzys

Jak podkreśla prof. Elżbieta Kryńska z Uniwersytetu Łódzkiego, kryzys może być najlepszym momentem na podejmowanie własnej działalności. Zwłaszcza gdy na starcie otrzyma się wsparcie finansowe.

- Młodzi stażem przedsiębiorcy mają ograniczoną zdolność kredytową, a zatem są zwykle skazani na własny kapitał. Dodatkowa pomoc jest dla nich wyjątkowo cenna. A to właśnie w sektorze małych firm w okresie dekoniunktury będą powstawać nowe miejsca pracy - uważa Elżbieta Kryńska.

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego na dotacje dla początkujących przedsiębiorców przeznaczy w 2009 roku 59 mln euro. W tym roku dojdzie do kumulacji środków, ponieważ z 57 mln euro przewidzianych na 2008 rok udało się wydać tylko niewielką część.

W marcu rozpoczną się szkolenia w woj. mazowieckim, warmińsko-mazurskim i podlaskim. W woj. kujawskim trwa rekrutacja kandydatów. W Lubuskiem i Łódzkiem dopiero dokonano wyboru firm szkolących. Wykazy instytucji szkolących można odszukać na stronach internetowych WUP i urzędów marszałkowskich. Ponadto już niedługo ruszy druga edycja programu.

Dla kogo dotacja

O dotację może się starać każda osoba fizyczna, pod warunkiem, że przez ostatni rok nie miała zarejestrowanej działalności. Musi zgłosić udział w projekcie realizowanym przez któregoś z lokalnych operatorów. Ci przeprowadzają rekrutację i zapewniają bezpłatne szkolenie.

Intensywność szkoleń jest różna w poszczególnych regionach kraju. W Centrum Doradztwa i Szkoleń Europrojekt szkolenia trwały przez dwa miesiące i złożyło się na nie 96 godzin zajęć.

Natomiast cykl szkoleniowy Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości w Szczecinie potrwa cztery tygodnie (48 godzin).

Dotacje otrzymują osoby, które przygotują najlepszy biznesplan. Przez sześć miesięcy mogą liczyć na wsparcie pomostowe w kwocie nie wyższej niż równowartość minimalnego wynagrodzenia.

Operatorzy zwykle kwalifikują do projektu dwa razy więcej osób, niż dotacji jakimi dysponują. Szkolący się są tego świadomi. Jednak, jak podkreśla Joanna Juszczyńska z Centrum Doradztwa i Szkoleń Europrojekt, 99 proc. uczestników deklaruje, że założą własną działalność, nawet jeśli nie otrzymają dotacji.