Dwa tygodnie temu rząd przyjął program "Ratujemy polskie szpitale", który zakłada wsparcie finansowe dla samorządów, które zdecydują się przekształcać szpitale w spółki prawa handlowego. Ma on obowiązywać w latach 2009-2011.

W ostatnim czasie chęć przystąpienia do programu - jak powiedziała Kopacz - zadeklarowały szpitale m.in. w Łańcucie, Pabianicach, Bytowie i Krapkowicach. Kopacz poinformowała, że 65 szpitali przekształciło się już w spółki.

Kopacz dodała, że chodzi o sytuacje, gdy udziałowcem jest samorząd. "Intencją samorządów jest, żeby zyski były przekazywane na działalność statutową" - powiedziała. Zaznaczyła, że planowane są zmiany w ustawach zdrowotnych.

"Nie może być takich sytuacji, że komornik zajmuje 100 proc. wartości środków, przekazywanych przez NFZ; chodzi o to żeby to było 25 proc." - powiedziała. W ustawie o zakładach opieki zdrowotnej planowana jest zmiana, uniemożliwiająca sprzedaż wierzytelności szpitali bez organu założycielskiego.

Resort w najbliższych tygodniach znowelizuje też rozporządzenie, regulujące warunki dostosowania norm i warunków w szpitalach do roku 2012. Jak powiedziała minister Kopacz, intencją resortu jest "złagodzenie tego rozporządzenia".

Pytana o środki, Kopacz przypomniała, że zaplanowano na ten cel 2,7 mld zł, które początkowo miały być przeznaczone dla wszystkich szpitali, ponieważ w myśl ustawy, którą zawetował prezydent, przekształcenie byłoby obligatoryjne.

Rządowy plan przewiduje, że każda jednostka samorządu terytorialnego, która zdecyduje się wziąć udział w programie przekształceń i spełni wymagane warunki, m.in. sporządzi plan restrukturyzacji, uzyska rządowe wsparcie.

Program zakłada też, że samorządy, które zdecydują się w nim uczestniczyć, będą przygotowywały plany naprawcze lecznic. Narodowy Fundusz Zdrowia ma dokonywać ich audytu medycznego i oceny możliwych do wypracowania przychodów, natomiast Bank Gospodarstwa Krajowego - oceny ekonomicznej i finansowej.

Akceptacji pozytywnie ocenionych planów restrukturyzacyjnych będzie dokonywał wojewoda, następnie będą podpisywane umowy z minister zdrowia i ministrem finansów. Kolejnym etapem ma być przekształcenie szpitali w spółki prawa handlowego oraz realizacja planów naprawczych.


Samorządy, które będą uczestniczyć w programie, mogą liczyć na rządową pomoc w spłacie długów szpitali. Ma ona polegać na umorzeniu zobowiązań bądź spłacie w formie dotacji celowej, poręczeniu (po zawarciu ugody z wierzycielami cywilnoprawnymi) oraz kredycie z BGK.