Od tego roku szkolnego rusza szkoła dla techników awioniki. Nauka zawodu będzie odpłatna. Za czteroletni kurs słuchacze zapłacą 12 tys. zł.
Dynamiczny rozwój sieci lotnisk regionalnych w Polsce spowodował, że rośnie zapotrzebowanie na specjalistów do ich obsługi. W Katowicach zostanie otwarte pierwsze tego typu, czteroletnie, dzienne technikum o specjalizacji technik awionik. Szkołę poprowadzi Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach.
W programie nauczania są m.in. kursy technicznego języka angielskiego, technologia mechaniczna, budowa i obsługa statków powietrznych, aerodynamika i mechanika lotu, elektrotechnika i awionika. Uczniowie będą też mieli do dyspozycji laboratorium elektrotechniki, elektroniki analogowej i cyfrowej, pracownię awioniki, automatyki oraz wyposażenia elektrycznego i elektronicznego.
Słuchacze będą też przygotowani do matury z matematyki i fizyki na poziomie rozszerzonym, a w trakcie nauki będą odbywać praktyki zawodowe w Aeroklubie Śląskim, w Śląskiej Wyższej Szkole Zarządzania im. Gen. Ziętka oraz na Politechnice Rzeszowskiej. Zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe odbywać się będą w katowickim Aeroklubie, na terenie lotniska w Pyrzowicach, w Rzeszowskiej Dolinie Lotniczej oraz w zakładach przemysłu lotniczego zlokalizowanych w Bielsku-Białej i innych zakładach produkcji okołolotniczej.
Kształcenie będzie się odbywało w formie dziennej oraz w ramach obozów naukowych. Czesne dla osób rozpoczynających kształcenie w roku szkolnym 2009/ 2010 wynosi 300 zł miesięcznie (płatne przez okres 10 miesięcy w roku szkolnym) przez cztery lata nauki.
Technicy awioniki są poszukiwaniu na rynku pracy. Mogą zatrudniać się w zakładach projektowych i produkcyjnych przemysłu lotniczego, służbach technicznych lotnictwa wojskowego, organizacjach obsługowych lotnictwa cywilnego, zakładach produkcji i usług okołolotniczych.
PIK O NOWYCH ZAWODACH
W cyklu pisaliśmy już m.in. o: projektantach i testerach gier komputerowych, tajemniczych klientach, guwernantkach, architektach światła, lobbystach, infobrokerach.