Samorządowcy nie kryją rozczarowania, że również w tym roku szpitale powiatowe nie skorzystają z pieniędzy, jakie są zarezerwowane na pomoc dla placówek ochrony zdrowia w ramach rządowego programu Wzmocnienia Bezpieczeństwa Zdrowotnego Obywateli, który jest realizowany od 2007 roku Na ostatnim posiedzeniu rząd zaakceptował skróconą listę placówek, które w tym roku otrzymają pieniądze przewidziane na jego realizację.

- Wynika to z oszczędności budżetowych. Na program zostanie przeznaczonych o 100 mln zł mniej, niż pierwotnie zakładano - mówi Jakub Gołąb, rzecznik prasowy Ministerstwa Zdrowia.

W związku z tym, że budżet przeznaczy na program 200 mln zł (a nie 300 mln zł, jak pierwotnie zakładano), pieniądze trafią wyłącznie do 14 szpitali klinicznych i pięciu instytutów badawczych. Chodzi o placówki, które pełnią kluczową rolę w zabezpieczaniu potrzeb zdrowotnych obywateli, a jednocześnie miały zobowiązania wymagalne na koniec III kwartału 2008 r. w wysokości minimum 10 proc. wartości ich kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Rząd liczy na to, że dzięki dodatkowym środkom szpitale kliniczne i instytuty zakończą swoje programy naprawcze. Wydanie decyzji o zakończeniu postępowania restrukturyzacyjnego będzie jednoznaczne z umorzeniem im zobowiązań publicznoprawnych wraz z odsetkami, a także pożyczki udzielonej przez Skarb Państwa. Nie pomoże jednak spłata wszystkich długów, bo same szpitale kliniczne są zadłużone na ponad 1,4 mld zł. Na 44 szpitale kliniczne tylko 11 nie ma zobowiązań.

- Szpitale powiatowe i wojewódzkie zostaną objęte programem w 2010 roku. Zaoszczędzone 100 mln zł z tego roku zostanie im przekazane w następnym - zapewnia rzecznika resortu zdrowia.

Zdaniem Związku Powiatów Polskich, resort zdrowia nie dostrzega, że to szpitale powiatowe są pierwszym i podstawowym miejscem pomocy realizującym zadania związane np. z ratownictwem medycznym.

- Dlatego wprowadzając program oszczędnościowy, należało utrzymać zaproponowaną wcześniej pomoc w wysokości 100 mln zł dla 370 szpitali powiatowych i wojewódzkich oraz 100 mln zł dla szpitali klinicznych i instytutów - uważa Marek Wójcik ze Związku Powiatów Polskich.