Od 1 marca tego roku świadczenia emerytalno-rentowe oraz kwoty dodatków wypłacanych razem z tymi świadczeniami, które zostały przyznane do końca lutego, będą podwyższane wskaźnikiem waloryzacyjnym wynoszącym 106,1 proc. Dzięki temu wysokość rolniczej emerytury podstawowej wyniesie 675,10 zł miesięcznie. Waloryzacja emerytur i rent rolniczych polega na przemnożeniu kwoty emerytury podstawowej przez wskaźnik wymiaru ustalony indywidualnie dla każdego świadczenia. Natomiast renty strukturalne waloryzuje się mnożąc kwotę emerytury podstawowej przez 1,5. W ten sposób osoba, która przekazała gospodarstwo w zamian za tzw. starą rentę strukturalną, otrzyma 1012,65 zł miesięcznie (czyli o 58,21 zł więcej niż obecnie).

Zmienia też się wysokość renty socjalnej, która od marca wyniesie 567,08 zł. Łączna wysokość tej renty i renty rodzinnej rolniczej nie może przekroczyć 1350,20 zł gr. Rentę socjalną można jednak obniżyć maksymalnie do 67,51 zł. Dopiero od tak ustalonej kwoty zostanie potrącona zaliczka na podatek dochodowy i składka na ubezpieczenie zdrowotne. Zmiana najniższej emerytury powoduje, że wzrośnie także wysokość zasiłku macierzyńskiego. Świadczenie to wyniesie 2700,40 zł, gdyż przysługuje ono w wysokości czterokrotnej emerytury podstawowej.