Henryk Skarżyński człowiekiem roku 2007
Profesor Henryk Skarżyński kieruje szpitalem od 1985 roku, z małą przerwą, kiedy to zajmował stanowisko prezesa lubelskiej kasy chorych, a następnie lubelskiego NFZ (lata 2001-2004). Praca w tym szpitalu jest jego pierwszą pracą po studiach.
- Szpital dużo zyskał na moim doświadczeniu urzędniczym w NFZ, łatwiej mi zarządzać finansami - mówi prof. Skarżyński.
- W ubiegłym roku szpital oddał się procedurze akredytacji, uzyskał dwa certyfikaty ISO: pierwszy - zarządzanie jakością, i drugi - zarządzanie ochroną środowiska.
- Audyt kontrolny wykazał, że przestrzegamy procedur. W tym roku mieliśmy audyt z centrum monitorowania jakości, który przyznał nam po raz czwarty certyfikat jakości w ochronie zdrowia. Daje nam to większe możliwości w zarządzaniu szpitalem oraz poczucie spełnionej misji i bezpieczeństwa dla szpitala - mówi dyrektor.
We Lwowie otwarty został punkt konsultacyjny, a w okręgu grodzieńskim zainicjowano program przesiewowych badań słuchu. W Odessie natomiast kończone są prace związane z otwarciem centrum rehabilitacji.
Obecnie Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu przeprowadza najwięcej na świecie procedur wszczepienia implantu ślimakowego. Mimo że pierwszą operację w Instytucie kierowanym przez prof. Skarżyńskiego przeprowadzono 15 lat temu, a opóźnienie w stosunku do osiągnięć światowych w tej dziedzinie sięgało 20 lat, dzisiaj jesteśmy w czołówce krajów mających program implantów ślimakowych.
W 1996 roku Instytut zatrudniał 15 osób - obecnie 286. Rozbudowa Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w 80 proc. została sfinansowana ze środków własnych kliniki.
Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie jest jednym z pięciu ośrodków na świecie, który przeprowadził 1,5 tys. implantacji.
17 nagród dla liderów
Konkurs Sukces Roku w Ochronie Zdrowia - Liderzy Medycyny to prestiżowe wydarzenie w środowisku medycznym. Jego celem jest pokazanie i nagrodzenie osób oraz podmiotów, które w minionym roku odniosły sukces w ochronie zdrowia. Ich wyróżnienie ma działać mobilizująco na liderów i menedżerów zaangażowanych w pracę w służbie zdrowia. Konkurs jest kilkuetapowy. Co roku kandydatów w poszczególnych kategoriach zgłaszają organizacje społeczne, zawodowe, związki pracodawców, grupy pracowników. Nad zgłoszonymi kandydaturami pracuje jury preselekcyjne, a następnie laureatów wybiera kapituła. Statuetki i dyplomy wręczane są w czasie uroczystej Gali na Zamku Królewskim w Warszawie, na którą co roku przybywają osobistości ważne w ochronie zdrowia. Organizatorem konkursu jest Wydawnictwo TERMEDIA, znane z czasopism dla menedżerów i lekarzy praktyków. W tym roku w sześciu kategoriach rywalizowało ponad 50 osób. To już ósma edycja tego konkursu. Wręczenie statuetek i dyplomów laureatom odbędzie się dziś na Zamku Królewskim w Warszawie.
1. W kategorii MENEDŻER ROKU 2007 W OCHRONIE ZDROWIA - SP ZOZ:
■ zwycięzcą została:
- Krystyna Mackiewicz, Szpital Kliniczny im. H. Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
■ wyróżnienie otrzymali:
- Adam Borowicz, SP Szpital Kliniczny nr 1 w Lublinie
- Władysław Krzyżanowski, Szpital Powiatowy SP ZOZ w Ostrowi Mazowieckiej
2. W kategorii MENEDŻER ROKU 2007 W OCHRONIE ZDROWIA - NZOZ:
■ zwycięzcą został:
- Krzysztof Tuczapski, Zamojski Szpital Niepubliczny
■ wyróżnienie otrzymali:
- Andrzej Michalski, ZOZ Szpital Położniczo-Ginekologiczny Ujastek w Krakowie
- Renata Maria Jażdż-Zaleska, Powiatowe Centrum Zdrowia w Kluczborku
3. W kategorii LIDER ROKU 2007 W OCHRONIE ZDROWIA - ZDROWIE PUBLICZNE:
■ zwycięzcą została:
- Stanisława Golinowska, Zakład Ekonomiki Zdrowia i Zabezpieczenia Społecznego Collegium Medicum UJ w Krakowie
4. W kategorii LIDER ROKU 2007 W OCHRONIE ZDROWIA - DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNO-SZKOLENIOWA:
■ zwycięzcą została:
- Medyczna Platforma Edukacyjna TVN MED w Warszawie
■ wyróżnienie otrzymali:
- Zarządzanie i Ekonomika Technologii Medycznych Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego w Warszawie
- Podyplomowa Szkoła Kardiologiczna w Warszawie
5. W kategorii LIDER ROKU 2007 W OCHRONIE ZDROWIA - DZIAŁALNOŚĆ CHARYTATYWNA:
■ zwycięzcą zostały:
- Fundacja Anny Dymnej Mimo Wszystko
- Fundacja Przyjaciółka i firma Janssen-Cilag Polska realizująca program Przyjaciele Jelonka - wiedzieć, rozumieć, poznawać
■ wyróżnienie otrzymała:
- Grażyna Majewska-Kaźmierczak, Oddział Medycyny Paliatywnej przy Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Legnicy
6. W kategorii LIDER ROKU 2007 W OCHRONIE ZDROWIA - MEDIA - DZIENNIKARSTWO INFORMACYJNE I EDUKACYJNO-SPOŁECZNE:
■ zwycięzcą został:
- Zbigniew Wojtasiński, tygodnik Wprost
■ wyróżnienie otrzymali:
- Ewa Gwiazdowicz, miesięcznik Puls
- Piotr Kościelniak, Rzeczpospolita
- Krzysztof Michalski, Program I Polskiego Radia
Najlepsi menedżerowie roku 2007 - publiczne placówki ochrony zdrowia
KRYSTYNA MACKIEWICZ
Szpital Kliniczny im. H. Święcickiego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu
- Moim największym sukcesem jest wyciągnięcie szpitala z kolosalnych długów - mówi dyrektor Mackiewicz. - Kiedy przejmowałam w nim kierownictwo, był na 10 miejscu w Polsce pod względem zadłużenia według raportu NIK.
W szpitalu przez nią kierowanym w 2007 roku nastąpił wzrost przychodów wynikający z otwarcia oddziału intensywnej terapii, Centralnej Pracowni Diagnostyki Obrazowej. Znaczącym wsparciem budżetu jednostki było też uruchomienie usług diagnostyki konsultacyjnej dla innych poznańskich jednostek, realizacja usług komercyjnych oraz zwiększenie liczby wykonywanych procedur embolizacji tętniaków tętnic mózgowych (najwięcej w Polsce). W efekcie tych i innych - niewymienionych - działań szpital, który 5 lat temu, w momencie obejmowania kierownictwa przez Krystynę Mackiewicz miał ponad 30 mln zł długu, dzisiaj osiągnął pułap zadłużenia wymagalnego sięgający 3 mln zł. Roczne obroty szpitala wynoszą 100 mln zł. Każdego roku w placówce wykonuje się 22 tys. hospitalizacji, 100 tys. porad oraz 8 tys. zabiegów i operacji. Szpital Kliniczny im. H. Święcickiego zatrudnia 1420 pracowników.
W momencie obejmowania stanowiska dyrektora zyskowność sprzedaży placówki wynosiła -4,15 (obecnie 5,74), wskaźnik pokrycia aktywów kapitałem własnym -0,24 (obecnie 0,18), a średni czas pobytu pacjenta 8,5 dnia (obecnie 6,2). Dzięki poprawie kondycji finansowej jednostki można było dokonać wielu zakupów, m.in. 64-rzędowego KT, angiografu, 2 systemów do neuronawigacji. Przeprowadzono także kompleksowe remonty oddziałów. Podstawowe działania służące racjonalizacji wydatków, jakie podjęto po objęciu kierownictwa przez Krystynę Mackiewicz, to proces scalania lub likwidacji wielu komórek szpitala, redukcja kadry o 250 osób, otwarcie apteczek oddziałowych, uruchomienie receptariusza, zoptymalizowanie procesu leczenia. Dzięki sprawnemu przygotowaniu programu restrukturyzacji placówka jako pierwsza w Polsce uzyskała zezwolenie ministra zdrowia na podjęcie działania.
Rozpoczęcie procesu certyfikacji jednostek szpitalnych (ISO 9001:2000) skończy się przyznaniem w 2008 roku certyfikatów wszystkim oddziałom szpitala. Dzięki działaniom Krystyny Mackiewicz na terenie szpitala nigdy nie było strajku, a w najbardziej przychodowych jednostkach placówki kontraktowi specjaliści zarabiają ponad 15 tys. zł brutto (w planach jest przejście na kontrakty 36 anestezjologów).
ADAM BOROWICZ
SP Szpital Kliniczny Nr 1 w Lublinie
Osobiste zaangażowanie dyrektora w codziennej pracy umożliwiło stworzenie optymalnych warunków leczenia pacjentów w jednostkach szpitalnych. Postawa dyrektora w znaczący sposób wpływa na kształtowanie postaw etycznych młodych lekarzy zdobywających wiedzę i cenne doświadczenie zawodowe. Dyrektor Borowicz jest ceniony za upór w zdobywaniu środków na modernizacje i rozwój szpitala.
Były dyrektor Lubelskiej Regionalnej Kasy Chorych, a potem oddziału NFZ, w czasie kierowania placówką doprowadził do zwiększenia liczby hospitalizacji z 27,7 do 33,5 tys. Jednocześnie zwiększył się wskaźnik wykorzystania łóżek z 70,4 do 86 proc. Dzięki jego umiejętnościom menedżerskim w ciągu ostatniego roku kontrakt z NFZ zwiększył się o prawie 4 mln zł. W 2007 roku - w wyniku przeprowadzenia audytu przez firmę Det Norske Veritas - szpital po raz kolejny uzyskał certyfikat ISO 14001:2004 oraz ISO 9001:2000.
Niedawno rozpoczęto budowę Kliniki Chorób Zakaźnych, modernizację Kliniki Psychiatrii i Okulistyki.
WŁADYSŁAW KRZYŻANOWSKI
Szpital Powiatowy SP ZOZ w Ostrowi Mazowieckiej
Menedżer z wizją, pokazał, że w Polsce można efektywnie kierować szpitalem. Zarządzana przez niego placówka dwukrotnie otrzymała certyfikat jakości oraz zajęła 3 miejsce w województwie mazowieckim i 10 w skali kraju w konkursie Rzeczpospolitej Bezpieczny Szpital.
- Szmat życia poświęciłem zarządzaniu, sprawia mi to ogromną satysfakcję, podobnie jak uznanie moich starań o komfort pacjenta - mówi dyrektor Krzyżanowski. - W tym roku nasz szpital uruchomił salę do cięć cesarskich i to jest jeden z tegorocznych sukcesów.
Laureat wyróżnień Marszałka Województwa Mazowieckiego.
Ukończył Akademię Medyczną w Białymstoku, a ponadto liczne kursy i szkolenia w zakresie kardiologii i interny oraz organizacji i zarządzania, m.in. zagraniczne szkolenia PROJECT HOPE oraz PHARE z organizacji i zarządzania w ochronie zdrowia.
Był dyrektorem Szpitala Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej od 1973 r. do czerwca 2007 r. W tym czasie zamienił szpital w nowoczesną placówkę, zorganizował specjalistyczną przychodnię przyszpitalną, co ułatwiło dostęp do świadczeń zdrowotnych na wysokim poziomie mieszkańcom regionu. Za jego rządów w szpitalu powstały:
- nowoczesna pracownia mikrobiologii;
- pracownia tomografii komputerowej (jedna z pierwszych w szpitalu powiatowym);
- zakład rehabilitacji, oddział rehabilitacji ogólnoustrojowej i rehabilitacji kardiologicznej (jedyna w regionie);
- oddział dziecięcy, gdzie możliwy jest stały pobyt opiekuna z dzieckiem;
- nowoczesna stacja dializ.
ANNA IWASZKIEWICZ-PAWŁOWSKA
Dziecięcy Szpital Kliniczny w Białymstoku
- Do udziału w konkursie zmobilizowała panią doktor załoga szpitala. Ludzie powiedzieli, że jeśli zajęliśmy pierwsze miejsce w rankingu organizowanym przez Urząd Marszałkowski w kategorii efektywności organizacyjnej, to dlaczego nie możemy starać się o tytuł menedżera roku w ochronie zdrowia w całej Polsce. Szpital uzyskuje od pięciu lat status szpitala akredytowanego, posiada certyfikat ISO i CMJ. Jest szpitalem bez długów, osiągającym co roku dodatni wynik finansowy.
Szpital respektuje prawa pacjenta i rodziny, stanowi zespół ludzi o najwyższych kwalifikacjach zawodowych, jest nowoczesnym ośrodkiem diagnostyczno-leczniczym, naukowo-badawczym i dydaktycznym w dziedzinie chorób wieku rozwojowego do 18 roku życia.
Najlepsi menedżerowie roku 2007 - niepubliczne placówki ochrony zdrowia
KRZYSZTOF TUCZAPSKI
Zamojski Szpital Niepubliczny
Po 18 miesiącach wdrażania Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2000 w roku 2007 szpital uzyskał certyfikat. To zwieńczenie wysiłków podejmowanych przez Krzysztofa Tuczapskiego, który w momencie obejmowania stanowiska i przekształcenia jednostki w spółkę prawa handlowego doprowadził do przejęcia długu w wysokości 25 mln zł przez prezydenta Zamościa. W czasie sprawowania zarządu szpitalem wartość sprzedanych przez szpital usług wzrosła o blisko 4 mln zł. Swój sukces Tuczapski oparł na trzech poziomach restrukturyzacji - zatrudnienia, zakresu udzielanych usług, zmianie mentalności kadry szpitalnej.
Likwidacja spzoz pozwoliła dyrektorowi na likwidację położnictwa (w Zamościu działa drugi szpital, który ma duży oddział położniczy), skomasowanie trzech oddziałów długoterminowych, utworzenie oddziału hematologicznego.
Dzięki wspomnianym działaniom przychody z wykonywanych zabiegów zaczęły być wyższe od ponoszonych kosztów. W efekcie wynagrodzenia pracowników zostały podwojone oraz dokonano wielu inwestycji - w remonty i sprzęt.
Obecnie w szpitalu zatrudnionych jest 360 osób, a 87 proc. stanowią pracownicy starej placówki. Dzięki przekształceniu szpital został oddłużony w 100 proc. i obecnie jest podmiotem w pełni bilansującym się. Poczyniono wiele starań w kierunku remontu licznych, zabytkowych obiektów szpitala, zinformatyzowano placówkę, wystąpiono o pozyskanie środków unijnych na modernizację zakładu rentgenodiagnostyki, planuje się zakupy nowego sprzętu diagnostyczno-zabiegowego. Wspomniany - 12-łóżkowy oddział hematologiczny jest drugim w województwie lubelskim oddziałem specjalistycznym po Ośrodku Klinicznym w Lublinie. Zamojski Szpital Niepubliczny oferuje również usługi komercyjne, m.in. w poradni chorób wewnętrznych, medycyny pracy i poradni pediatrycznej. W placówce można także kupić leczenie szpitalne (hospitalizacje diagnostyczno-lecznicze w pełnym zakresie, w celu oceny skutków leczenia, indywidualną opiekę pielęgniarek i położnych, indywidualną opiekę psychologa lub terapeuty).
ANDRZEJ MICHALSKI
ZOZ Szpital Położniczo-Ginekologiczny Ujastek w Krakowie
- Jestem ginekologiem, ale mówią o mnie najlepszy biznesman wśród lekarzy i najlepszy lekarz wśród przedsiębiorców. Założyłem firmę przewozową, gdyż po chorobie nie mogłem utrzymać mojej rodziny - wyznaje dr Michalski.
Utworzony przez dr. Michalskiego szpital Ujastek funkcjonuje od lipca 2001 r. Na jego terenie mieści się 40-łóżkowy oddział ginekologiczno-położniczy i 20-łóżkowy oddział noworodkowy, funkcjonujący w systemie rooming in. W ciągu sześciu lat kapitał zakładowy wzrósł z 1 do 17 mln zł. A to początek, bo w przyszłym roku Michalski planuje wejście firmy na Giełdę Papierów Wartościowych, i jak sam mówi, chce zwiększenia kapitału co najmniej 100-krotnie. Warto podkreślić, że w 2007 roku Ujastek osiągnął pułap odbierania 30 proc. wszystkich porodów w Krakowie, a placówka jest w trakcie procesu uzyskania III poziomu referencyjności. Andrzej Michalski jest współwłaścicielem pięciu firm, które są w trakcie konsolidacji. Doświadczenie biznesowe (Michalski zaczynał od firmy przewozowej) spowodowało, że w 2000 roku prezydent Krakowa zaproponował właścicielowi szpitala kierowanie SP ZOZ Krowodrza, a potem SP ZOZ Śródmieście. W ocenie ekspertów - przez pierwsze dwa lata po 2000 roku Michalski zajmował się leczeniem połowy mieszkańców Krakowa. W latach 2001-2007 w Ujastku rodziło 10 tys. kobiet. Usługi medyczne świadczone są w komfortowych warunkach - pacjenci mają do dyspozycji jedno-, dwuosobowe sale, każda z osobną łazienką, WC i prysznicem, a szpital w całości jest klimatyzowany.
Ujastek ma certyfikat ISO 9001:2000, wydany przez Lloyd's Register Quality Assurance.
W najbliższym czasie Michalski planuje otwarcie intensywnej terapii neonatologicznej, powiększenie oddziału ginekologii, powiększenie oddziału opiekuńczo-leczniczego oraz budowę nowego bloku operacyjnego. Planowana jest także nadbudowa o dwa piętra czterech pawilonów (o ok. 2 tys. mkw.) oraz otwarcie komercyjnego oddziału szybkiej diagnostyki specjalistycznej.
RENATA MARIA JAŻDŻ-ZALESKA
Powiatowe Centrum Zdrowia w Kluczborku
Gdy dyrektor placówki w Kluczborku obejmowała stanowisko, dowiedziała się od starosty powiatu, że szpital ma 9 mln zł długu. Po analizie dokumentów okazało się, że prawdziwe zadłużenie wynosi 20 mln zł. Dlatego pierwszym krokiem nowej szefowej placówki było przygotowanie projektu restrukturyzacyjnego. W październiku 2003 r. Rada Powiatu podjęła uchwałę w sprawie utworzenia spółki akcyjnej, a w marcu 2004 r. Powiatowe Centrum Zdrowia w Kluczborku tworzy Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej. Od tamtego czasu skutecznie udawało się redukować zadłużenie oraz dokonywać inwestycji. Tylko w 2007 roku do istniejącej Pracowni Badań Endoskopowych został kupiony nowoczesny sprzęt do badań kolonoskopowych, sprzężony z komputerem. Zakupy nowego sprzętu komputerowego pozwoliły na wymianę przestarzałych komputerów dzierżawionych od sp zoz w likwidacji oraz na pełną informatyzację placówki. Kupiono też m.in. aparat USG ze specjalistycznymi głowicami pozwalającymi na wykonywanie badań USG piersi, tarczycy i prostaty oraz zestaw do wideokolonoskopii z automatyczną myjnią - dezynfektorem i kardiomonitor z funkcją kapnografii.
MARCIN SZULWIŃSKI
prezes spółki Nowy Szpital Holding
- Zajmuję się ratowaniem z upadku szpitali, które są bankrutami. Podpisuję umowy ze starostwami, które dają im pewność, że w danym powiecie będzie funkcjonował szpital nie komercyjny, ale rozporządzający funduszami NFZ. Operatorem w tym szpitalu będzie spółka prawa handlowego. Spółka ta będzie dzierżawiła majątek nieruchomy i przejmie pracowników dotychczasowego szpitala publicznego. Pomagam starostwu znaleźć sposób na finansowanie długów - mówi dyr. Szulwiński.
Jest prezesem spółki Nowy Szpital Holding, która jest większościowym udziałowcem wszystkich szpitali wchodzących w jej skład. Misją spółki nie jest osiągnięcie zysku, ale utrzymanie szpitali w pełnej gamie dotychczasowych usług, bez różnicowania pacjentów, oraz zaspokojenie powiatów w zakresie usług medycznych. - Zapewniamy bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców i budujemy siłę szpitali poprzez to zaufanie - dodaje. Tworzymy jednostki niepubliczne tylko tam, gdzie jest wola przekształcania własnościowego zaniedbanych jednostek służby zdrowia. W ten sposób stworzyliśmy sieć pięciu Zoz-ów.
Zasady i kryteria konkursu
Ranking menedżerów w służbie zdrowia opiera się na dobrowolnym zgłoszeniu każdego z kandydatów i wypełnieniu ankiety. Kandydaci muszą jednak spełniać kryteria regulaminu, m.in. mieć trzyletni staż w zarządzaniu jednostką służby zdrowia.
Wśród kryteriów branych przez jury pod uwagę są: osiągnięcia w mijającym roku oraz takie mierniki organizacji, jak: wynik finansowy jednostki, zyskowność netto, fluktuacja personelu, procentowy wskaźnik zadowolenia pacjentów, jakość świadczonych usług (certyfikaty ISO). I dodatkowo inne wskaźniki, np. średniego wykorzystania łóżka, zyskowność aktywów oraz cele organizacyjne i plany na przyszłość. Selekcja kandydatów odbywa się w trzech etapach: wyłonienie przez jury preselekcyjne (liczące pięć osób) najlepszych menedżerów w drodze punktacji, po ich przesłuchaniu wyłaniani są liderzy i przedstawiani kapitule, która ostatecznie wskazuje zwycięzcę.
Skład kapituły:
Marek Balicki, dyrektor Szpitala Wolskiego im. Anny Gostyńskiej w Warszawie, były minister zdrowia, Wojciech J. Bieńkiewicz, prezes Polskiej Unii Szpitali Klinicznych, Marek Durlik, kierownik Kliniki Gastroentorologii i Transplantologii Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie, Marian Filar, kierownik Katedry Prawa Karnego i Polityki Kryminalnej UMK w Toruniu, Romuald Holly, dyrektor Krajowego Instytutu Ubezpieczeń, kierownik Katedry Polityki Ochrony Zdrowia Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Anna Janczewska-Radwan, wiceprezes Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Wyrobów Medycznych POLMED, Jagoda Kamińska, prezes Stowarzyszenia Dziennikarski Klub Promocji Zdrowia, Wanda Konarzewska, sekretarz Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, prezes Klubu Dziennikarzy Społecznych, Krzysztof Kuszewski, p.o. kierownika Zakładu Organizacji i Ekonomiki Ochrony Zdrowia oraz Szpitalnictwa Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie, Halina Kutaj-Wąsikowska, wiceprezydent Towarzystwa Promocji Jakości, Wojciech Maksymowicz, były minister zdrowia, Andrzej Mądrala, wiceprezydent Konfederacji Pracodawców Polskich, wiceprezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenie Szpitali Niepublicznych, prezes Zarządu Centrum Medycznego MAVIT w Warszawie, Janusz Michalak, prezes Zarządu Wydawnictwa Termedia, ks. Arkadiusz Nowak, prowincjał Zakonu Posługujących Chorym oo. kamilianie, założyciel Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej, Grzegorz Opala, kierownik Kliniki Neurologii Wieku Podeszłego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Tomasz Opala, dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Zofia Orzechowska, wiceprezes Stowarzyszenia Menedżerów Opieki Zdrowotnej, Konstanty Radziwiłł, prezes Naczelnej Rady Lekarskiej, Witold Rużyłło, pionier kardiologii inwazyjnej, dyrektor Instytutu Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie, Władysław Sidorowicz, przewodniczący Senackiej Komisji Zdrowia, były minister zdrowia, Leszek Sikorski, dyrektor Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, były minister zdrowia, Andrzej Sokołowski, prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szpitali Niepublicznych, Cezary Szczylik, kierownik Kliniki Onkologii Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie, Tadeusz Tołłoczko, rektor Akademii Medycznej w Warszawie w latach 1990-1996, Tomasz Wróbel, wiceprezes Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Wyrobów Medycznych POLMED, Tomasz Zdrojewski, doradca Prezydenta RP ds. zdrowia.
KATARZYNA ŻACZKIEWICZ-ZBORSKA
Henryk Skarżyński, dyrektor Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie, stale rozwija szpital, otwiera placówki we Lwowie i Odessie / DGP
Krystyna Mackiewicz, Szpital Kliniczny im. H. Święcickiego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu / DGP
Adam Borowicz, SP Szpital Kliniczny Nr 1 w Lublinie / DGP
Władysław Krzyżanowski, Szpital Powiatowy SP ZOZ w Ostrowi Mazowieckiej / DGP
Anna Iwaszkiewicz-Pawłowska, Dziecięcy Szpital Kliniczny w Białymstoku / DGP
Krzysztof Tuczapski, Zamojski Szpital Niepubliczny / DGP
Andrzej Michalski, ZOZ Szpital Położniczo-Ginekologiczny Ujastek w Krakowie / DGP
Renata Maria Jażdż-Zaleska, Powiatowe Centrum Zdrowia w Kluczborku / DGP
Marcin Szulwiński, prezes spółki Nowy Szpital Holding / DGP