Funkcjonariusze Służby Ochrony Państwa nie będą mieć już problemów z uzyskiwaniem przydziałów na lokale funkcyjne. W Dzienniku Ustaw powinno zostać dziś ogłoszone rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie warunków przydziału, opróżniania i norm zaludnienia lokali mieszkalnych oraz przydziału i opróżniania tymczasowych kwater przeznaczonych dla funkcjonariuszy SOP.Prawo do służbowego lokum będzie przyznawane na wniosek funkcjonariusza, w przypadku braku mieszkania w miejscu pełnienia służby lub w pobliskiej miejscowości. Przesłanką może być też konieczność poprawy dotychczasowych warunków lokalowych. Wnioski będą rejestrowane w kolejności wpływu. Kolejka oczekujących będzie uaktualniana corocznie, do 31 października. Przydział lokalu będzie mógł też nastąpić z jej pominięciem ze względu „na ważny interes służby”.
Rozporządzenie będzie mieć zastosowanie nie tylko do funkcjonariuszy SOP, ale także wobec osób, które zostały przeniesione do niej z innych formacji podległych MSWiA.
Reklama
Rozporządzenie wiąże wielkość mieszkania służbowego ze stopniem. Szeregowy funkcjonariusz będzie mieć prawo do jednej normy zaludnienia – czyli od 7 do 10 mkw. powierzchni mieszkalnej. Taka sama będzie przysługiwać członkom jego rodziny. Na większe mieszkanie będą mogli liczyć mundurowi od stopnia majora do pułkownika. Im będą już przysługiwać dwie normy zaludnienia. Natomiast funkcjonariusz w stopniu generała SOP lub zajmujący stanowisko służbowe oznaczone w etacie takim stopniem będzie miał prawo do trzech norm.
Służba Ochrony Państwa powstała 1 lutego tego roku. Zastąpiła wcześniej działające Biuro Ochrony Rządu. Docelowo w 2022 r. ma w niej służyć 3 tys. funkcjonariuszy.
Etap legislacyjny
Rozporządzenie wchodzi w życie dzień po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw