Na projekt realizowany wspólnie przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji, Fundację Polskich Kawalerów Maltańskich oraz Caritas Polska przeznaczono 11,5 mln zł. 85 proc. kosztów projektu pokryją środki unijne, pozostałe 15 proc. - PFRON.

"Jest to program pilotażowy, ma zasięg ogólnopolski i realizowany jest od 29 grudnia 2008 do końca 2009 r." - powiedziała na środowej konferencji prasowej kierownik projektu Zofia Kozłowska. Dodała, że projekt kierowany jest nie tylko do osób ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, ale też ich rodzin i opiekunów. Celem projektu jest wspieranie osób z niepełnosprawnością ruchową w wejściu i powrocie na rynek pracy lub kontynuowaniu nauki.

"W ciągu najbliższego roku wsparciem szkoleniowym i doradczym objętych zostanie 1,5 tys. osób"

Organizatorzy zakładają, że w ciągu najbliższego roku wsparciem szkoleniowym i doradczym objętych zostanie 1,5 tys. osób, z czego - jak zakładają organizacje - 23 osoby znajdą zatrudnienie, 231 podniesie kwalifikacje zawodowe, 69 będzie kontynuowało lub podejmie naukę, 185 ukończy szkolenie zawodowe, 69 odbędzie staż pracy, a wszystkie osoby biorące udział w programie skorzystają z doradztwa zawodowego.

Ponadto w ramach projektu istnieje możliwość zakupu sprzętu, który pomoże osobom niepełnosprawnym podjąć pracę, np. komputera z myszką poruszaną bez użycia rąk. W projekcie przewidziano też m.in. refundację kosztów przystosowania samochodu dla potrzeb osoby niepełnosprawnej.

Osoby niepełnosprawne zainteresowane skorzystaniem z programu powinny skontaktować się z jedną z organizacji zaangażowanych w projekt. Niedługo ruszy też strona internetowa projektu: www.pracabezbarier.org.