Zmiana prawa Przedsiębiorcy, którzy chcą skorzystać z pomocy przy zatrudnianiu pracowników niepełnosprawnych, będą musieli poczekać do września ze złożeniem wniosków.
Trwają jeszcze prace nad aktami wykonawczymi do znowelizowanej ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Chodzi o rozporządzenia do zmienionych lub nowych przepisów ustawy, które wejdą w życie 30 lipca. Dotyczą one m.in. dotacji dla niepełnosprawnych rozpoczynających prowadzenie działalności gospodarczej, zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla pracownika niepełnosprawnego i jego wynagrodzenia oraz refundacji kosztów szkolenia. Te formy pomocy to nowość w ustawie, dlatego dopiero po opublikowaniu rozporządzeń wykonawczych przedsiębiorcy będą mogli z nich skorzystać.
- Przewidujemy, że projekty rozporządzeń z tego zakresu najpóźniej na początku sierpnia trafią do konsultacji międzyresortowych. Jest więc szansa na ich publikację w Dzienniku Ustaw na przełomie września i października - mówi Jan Lach, zastępca dyrektora Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych. - Niektóre projekty ministerstwo już przekazało do uzgodnień zewnętrznych.
Chodzi o przepisy dotyczące diagnostyki orzeczniczej w wojewódzkich zespołach orzekania o niepełnoprawności, Elektronicznego Krajowego Systemu Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności i danych w nich przechowywanych. Realny termin ich publikacji w Dzienniku Ustaw to początek września. Nieco więcej jest czasu na prace nad aktami wykonawczymi o rozliczaniu miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń, zakładach aktywności zawodowej, zakładowym funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, kontroli pracodawców przez PFRON, zadaniach organizacji pozarządowych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej niepełnosprawnych. Dotychczasowe rozporządzenia regulujące te kwestie zachowują swoją moc do czasu wydania nowych.
Do końca roku ministerstwo pracy ma czas, aby określić, jak będzie rozliczana refundacja składek na ubezpieczenia społeczne niepełnosprawnych i jakie dokumenty przedsiębiorca będzie musiał złożyć, by otrzymać zwrot zapłaconych należności ZUS-owskich.
AGNIESZKA ROSA