Czy dostanę zasiłek macierzyński

Jestem na urlopie wychowawczym, niedługo urodzę drugie dziecko. Czy mam prawo do zasiłku macierzyńskiego?

Tak

Jeżeli pracownica przebywająca na urlopie wychowawczym urodzi kolejne dziecko, urlop wychowawczy trwa nadal. Nie zostaje przerwany ani zawieszony. Pracownica nadal korzysta z urlopu wychowawczego. Nie ma prawa do urlopu macierzyńskiego, gdyż w czasie urlopu wychowawczego stosunek pracy wprawdzie trwa, ale prawa i obowiązki pracownika i pracodawcy są zawieszone, a prawo do urlopu macierzyńskiego jest uprawnieniem pracowniczym. Mimo braku prawa do urlopu macierzyńskiego pracownicy przysługuje zasiłek macierzyński za okres odpowiadający części urlopu, która przypada po porodzie (czyli krótszy o dwa tygodnie).

Podstawa prawna

• Art. 180 par. 3 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 z późn. zm.).

• Art. 29 ust. 3 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 31, poz. 267 z późn. zm.).

W pełnej wersji artykułu, przeczytasz:

- Czy można chorować dłużej niż 182 dni

- Czy przerwy można kumulować

- Czy zwolnienia grupowe ograniczają ochronę

- Czy likwidacja stanowiska pozwala na zwolnienie

- Czy zawsze można przerwać urlop

-Czy urlop wychowawczy przysługuje zastępcy

Zobacz więcej w e-wydaniu Gazety Prawnej