Pracodawcy oraz organizacje związkowe chcą przesunąć uruchomienie systemu PPK z 1 stycznia na 1 lipca 2019 r. Ich zdaniem dzięki temu wszyscy będą się mogli lepiej przygotować na ich wprowadzenie
Jutro prezydium Rady Dialogu Społecznego podejmie decyzję o ostatecznym kształcie uchwały w sprawie rządowego projektu ustawy o pracowniczych planach kapitałowych. Dyskusje pracodawców i związkowców w zespole problemowym ds. ubezpieczeń społecznych trwały długo i były wyjątkowo burzliwe. Ale i sprawa jest wyjątkowo ważna. Dotyczyć bowiem będzie ok. 11,5 miliona osób.

Strach o wynagrodzenia