Czterdziestoletni mężczyzna pracujący jako nauczyciel będzie mógł przejść na wcześniejszą emeryturę nawet za 23 lata. Świadczenie kompensacyjne wyniesie 80 proc. przyszłej emerytury nauczycielskiej. Prawo do świadczeń uzyskają nauczyciele zatrudnieni na pół etatu w szkołach i przedszkolach.
W marcu powinny się zakończyć prace nad poselskim projektem ustawy o świadczeniach kompensacyjnych dla nauczycieli. Osoby, które będą chciały skorzystać z takiego świadczenia, otrzymają 80 proc. emerytury ustalonej według nowych kapitałowych zasad - mówi poseł Teresa Piotrowska (PO), przewodnicząca podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych.
Posłowie odrzucili popieraną przez Związek Nauczycielstwa Polskiego poprawkę, która zwiększyłaby wysokość takiego świadczenia o 20 pkt proc. Natomiast zgodzili się, żeby na świadczenie mógł przejść każdy nauczyciel, który przepracował co najmniej 20 lat w zawodzie w wymiarze co najmniej połowy obowiązkowego wymiaru zajęć.