Po raz pierwszy od 12 lat w tym roku zostanie zwaloryzowane wsparcie należne niepełnosprawnym z systemu świadczeń rodzinnych. Od listopada wzrośnie ze 153 zł do 184,42 zł.
Zasiłek pielęgnacyjny to świadczenie, które ma częściowo pokrywać wydatki wynikające z tego, że niepełnosprawny wymaga opieki i pomocy od innej osoby. Jego uzyskanie jest niezależne od dochodów osoby z dysfunkcją zdrowotną i jej rodziny, a wysokość podlega weryfikacji co trzy lata. Tyle tylko, że ostatnia waloryzacja zasiłku pielęgnacyjnego miała miejsce w 2006 r. i od tego właśnie momentu wynosi 153 zł. Dopiero w br. ma nastąpić jego podwyżka. Zgodnie z przedstawioną propozycją zasiłek od listopada ma wynosić 184,42 zł.

Bez dodatkowych formalności

Co istotne, niepełnosprawny nie musi składać wniosku, aby mógł otrzymać wyższe świadczenie. Z uwagi na brak kryterium dochodowego zasiłek jest przyznawany na czas nieokreślony lub na okres ważności odpowiedniego orzeczenia o niepełnosprawności, często na kilka lat. Nie trzeba więc co roku odnawiać swoich uprawnień do tej formy wsparcia, tak jak ma to miejsce w przypadku wielu innych świadczeń rodzinnych. W związku z tym ośrodek pomocy społecznej zmieni swoją dotychczasową decyzję z urzędu i w efekcie świadczenie za listopad i kolejne miesiące będzie wypłacone w podwyższonej kwocie.

Świadczenie nie dla wszystkich

Zasiłek pielęgnacyjny co do zasady przysługuje niepełnosprawnemu dziecku, osobie, która skończyła 16 lat i ma orzeczenie o znacznym stopniu dysfunkcji zdrowotnej, oraz seniorowi po 75 roku życia.
Ważne
Kolejna podwyżka zasiłku pielęgnacyjnego nastąpi od 1 listopada 2019 r. Rząd postanowił bowiem rozłożyć ją na dwa etapy i od tego miesiąca będzie wynosić 215,84 zł.
Z kolei osobie, która ma 16 lat, ale orzeczenie wskazujące na umiarkowaną niepełnosprawność, zasiłek należy się, jeśli ta powstała przed 21. urodzinami. Świadczenie nie zostanie jednak przyznane, gdy chory przebywa w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie lub jest uprawniony do dodatku pielęgnacyjnego z ZUS.