Dopłaty do składek dla najmniej zarabiających artystów ze specjalnego funduszu – to jeden z głównych postulatów wypracowanych przez środowisko podczas cyklu debat w ramach Ogólnopolskiej Konferencji Kultury. Teraz MKiDN ma przełożyć zaproponowane rozwiązania na ustawę.
Problem niedostosowania zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym (szczególnie wysokość i częstotliwość opłacania składek) do specyfiki działalności prowadzonej przez artystów i twórców był wielokrotnie podnoszony nie tylko przez przedstawicieli tych środowisk, ale także rzecznika praw obywatelskich. Zwracano uwagę, że zawody artystyczne cechuje m.in. nieregularność przychodów, okresy przestojów, szczególny rytm i czas pracy, niekiedy skrócony okres zdolności do wykonywania zawodu czy duże obciążenia zdrowotne. Sam resort kultury i dziedzictwa narodowego przyznawał, że brak odpowiednich uregulowań prawnych skutkuje dyskryminacją artystów, często pozbawionych dostępu do świadczeń emerytalnych i opieki zdrowotnej.
– Obecny system jest dla artystów nieprzychylny. W środowisku twórców panuje zgodność co do tego, że potrzebne są zmiany – mówi Artur Szklener, dyrektor Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina.