Od przyszłego roku akademickiego połowa osób, które podejmą studia na tzw. kierunkach zamawianych, będzie otrzymywać miesięczne stypendium w wysokości 1 tys. zł.

- Trafią one do najlepszych studentów, którzy gwarantują ukończenie tego kierunku - tłumaczy prof. Barbara Kudrycka, minister nauki i szkolnictwa wyższego.

Stypendia będą przysługiwać za podjęcie kształcenia na takich kierunkach, jak np. budownictwo i informatyka. Pieniądze na pomoc finansową dla studentów otrzymają tylko te uczelnie, które wezmą udział w konkursie Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy. Na ten cel resort wyda 200 mln zł.

Ministerstwo będzie także wspierać finansowo te uczelnie, które nawiążą współpracę z pracodawcami dotyczącą np. definiowania zakresu tematycznego kierunków studiów lub tworzenia stażów dla studentów w przedsiębiorstwach.

- Największe uczelnie, czyli te, w których kształci się powyżej 12 tys. studentów, mogą ubiegać się nawet o 15 mln zł na ten cel - mówi Maria Orłowska, wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego.

Aby ubiegać się o takie środki, szkoły będą musiały wziąć udział w konkursie Przybliżenie uczelni do potrzeb gospodarki i rynku pracy.

Oba konkursy są finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Termin składania wniosków upływa 31 marca, a ich rozstrzygnięcie zaplanowane jest na czerwiec.

KIERUNKI ZAMAWIANE W ROKU 2009/2010

• automatyka i robotyka,

• biotechnologia,

• budownictwo,

• chemia,

• energetyka,

• fizyka,

• informatyka,

• inżynieria materiałowa,

• inżynieria środowiskowa,

• matematyka,

• mechanika i budowa maszyn,

• mechatronika,

ochrona środowiska

• wzornictwo