Możliwość zmniejszenia wymiaru czasu pracy w zamian za rekompensatę pieniężną z Funduszu Pracy to propozycja zmian w kodeksie pracy, która ma największe szanse na uchwalenie.
Trójstronnej przedstawiciele rządu, związków zawodowych i pracodawców rozpoczną w najbliższych tygodniach dyskusję nad propozycjami zmian w kodeksie pracy, które mają złagodzić skutki kryzysu finansowego.
- Partnerzy społeczni zaakceptowali już listę rozwiązań, o których będą rozmawiać. Dotyczą one prawa pracy, rynku pracy i polityki zatrudnienia oraz ułatwień w dostępie do funduszy UE - mówi Zbigniew Żurek wiceprezes Business Centre Club.