Pracodawcy, którzy tworzą zakładowe fundusze rehabilitacji osób niepełnosprawnych, mogą ze środków na nim zgromadzonych sfinansować zakup samochodu dla niepełnosprawnych pracowników. Tak wynika z najnowszych wyjaśnień Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych (funkcjonującego przy resorcie pracy).

Ze środków zgromadzonych na tym funduszu finansowane są indywidualne programy rehabilitacji, mające na celu zmniejszenie ograniczeń zawodowych niepełnosprawnych pracowników. Zdaniem Biura, zawarty w rozporządzeniu ministra pracy i polityki społecznej z 19 grudnia 2007 r. w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (Dz.U. nr 245, poz. 1810) katalog kosztów możliwych do sfinansowania w ramach indywidualnych programów rehabilitacji ma charakter otwarty. Wystarczy, że wydatek ten przyczyni się do zmniejszenia ograniczeń zawodowych osób niepełnosprawnych objętych programem.

Zdaniem Biura zakup samochodu spełni ten warunek, jeśli np. z auta będzie korzystała osoba, której możliwość poruszania się jest ograniczona z powodu niepełnosprawności, co w poważnym stopniu utrudnia mu wykonywanie obowiązków służbowych, a pracownikowi zatrudnionemu na tym stanowisku nie przysługuje jednocześnie samochód służbowy. Kolejnym przypadkiem może być sytuacja, w której pracownik ze względu na niepełnosprawność traci zdolność do pracy na danym stanowisku, ale nie ma przeciwwskazań do zatrudnienia go na stanowisku kierowcy.

- Dotychczas żaden z 1,6 tys. niepełnosprawnych pracowników nie zgłosił się do nas z wnioskiem o zakup samochodu - mówi Barbara Andrychów ze Spółdzielni Inwalidów Piast w Legnicy.

Jej zdaniem to wciąż zbyt duży wydatek, który będzie służył tylko jednej osobie. Dlatego dopóki nie wzrosną środki, które firmy mogą wykorzystać na rehabilitację, ta forma pomocy nie będzie cieszyć się popularnością wśród pracodawców.