Jutro uczestnicy tzw. białego szczytu mają spotkać się z premierem Donaldem Tuskiem i przedstawić swoje rekomendacje zmian w systemie ochrony zdrowia. Zdaniem uczestników szczytu, niezbędne jest umożliwienie publicznym szpitalom przekształcania się w spółki prawa handlowego. Zmiana formy prawnej szpitali powinna być dobrowolna.

Zwolennikiem takiego rozwiązania jest m.in. Stowarzyszenie Menedżerów Opieki Zdrowotnej (STOMOZ).

- W przypadku upowszechnienia się przekształceń, najważniejsze szpitale - spółki powinny zostać objęte nadzorem na wzór stosowanego w przypadku banków - podkreśla Jarosław Kozera, przewodniczący STOMOZ. - Jego podstawowym zadaniem byłoby zapobieganie ich upadłości - dodaje.

Jerzy Gryglewicz, wiceprzewodniczący Związku Zawodowego Anestezjologów uważa, że korzystniejszym rozwiązaniem byłoby wprowadzenie obowiązku przekształcania szpitali w spółki, w których gwarancje posiadania udziałów mieliby również pracownicy.

- Dzięki obligatoryjności przekształceń szpitali w spółki, wszystkie podmioty działające na rynku miałby zapewniony taki sam status działania. Wreszcie przestałoby się mówić o nierówności szpitali publicznych i niepublicznych np. w dostępie do kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia - zauważa Jerzy Gryglewicz.

Uczestnicy białego szczytu będą równie rekomendować, aby zmiany w statucie zakładów opieki zdrowotnej odbywały się przy jednoczesnym udziale finansowym państwa. Proponują oni m.in., aby z publicznych pieniędzy został pokryty koszt wyceny majątków nowo powstałych spółek.

Rozwiązaniem, które nie zyskało akceptacji członków białego szczytu była propozycja ograniczenia kręgu podmiotów, które mogłyby tworzyć i nadzorować szpitale. W projekcie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej resort zdrowia proponuje, aby mogły to robić tylko samorządy wojewódzkie (np. marszałkowie) To oznacza, że powiaty nie mogłyby tworzyć szpitali.

- Ponieważ projekt ustawy o ZOZ znajduje się już w Sejmie, przedstawimy do niego autopoprawkę, dzięki której prawo tworzenia i nadzorowanie szpitali będą mieć również samorządy niższego szczebla - mówi Beata Małecka-Libera (PO), wiceprzewodnicząca sejmowej Komisja Zdrowia.

Posłowie PO, mimo że uczestnicy białego szczytu rekomendują wprowadzenie niewielkich opłat dla pacjentów za część świadczeń (np. za pobyt w szpitali, wyżywienie), nie zamierzają zgłaszać poprawek w tej sprawie.

- Projekt ustawy o ZOZ już przewiduje możliwość pobierania opłat przez placówki publiczne za usługi ponadstandarowe, czyli np. za pobyt w pokoju o wyższym standardzie - dodaje wiceprzewodnicząca sejmowej Komisji Zdrowia.

Uczestnicy białego szczytu zgodzili się również, że należy zmienić zasady opłacania składki zdrowotnej za niektóre grupy rolników. Obecnie jest ona opłacana przez budżet państwa, ale jej wysokość jest niższa niż w przypadku pracowników czy osób prowadzących własną działalność gospodarczą. Zgodnie z rekomendacjami, które jutro zostaną przedstawione premierowi, budżet państwa powinien finansować składki zdrowotne jedynie za te osoby, które nie mają możliwości ich samodzielnego opłacania.

79 proc. działających szpitali w Polsce to placówki publiczne