Sprawa dotyczy kobiety, która była zatrudniona na umowie o pracę na stanowisku telefonicznego doradcy klienta biznesowego i pracowała stacjonarnie na infolinii. Po jakimś czasie założyła jednoosobową działalność gospodarczą, w ramach której realizowała zadania na rzecz swojego byłego pracodawcy.
Jako początkujący przedsiębiorca kobieta chciała skorzystać z preferencji w opłacaniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe (w okresie pierwszych 24 miesięcy od rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej). W jej ocenie ma do tego prawo, bo zakres i sposób realizowanych przez nią czynności jest teraz różny w porównaniu z wcześniejszymi obowiązkami. Odmienny też jest ich charakter.
Podczas pracy na etacie kobieta wykonywała swoje zadania stacjonarnie, a jej głównym narzędziem był telefon. To przede wszystkim za jego pomocą obsługiwała klientów spółki. Na własnej działalności jej praca stanie się natomiast bardziej mobilna. Będzie bowiem głównie odbywać wizyty w siedzibach klientów, podczas których ma sprzedawać usługi świadczone przez byłego pracodawcę.
Reklama
Wobec tego wywnioskowała, iż w ramach stosunku pracy nie realizowała na rzecz byłego pracodawcy „czynności wchodzących w zakres wykonywanej działalności gospodarczej” i może opłacać składki na preferencyjnych zasadach. Wskazała też, że konieczność opłacenia pełnej składki ZUS wiązałaby się z przymusem zamknięcia prowadzonej działalności.
Organ rentowy uznał jednak odmiennie, niż chciała tego wnioskodawczyni. W uzasadnieniu wskazał, że wystarczy, aby zakres wykonywanej działalności gospodarczej na rzecz byłego pracodawcy choćby w części pokrywał się z czynnościami wykonywanymi w ramach łączącego ich uprzednio stosunku pracy, aby początkujący przedsiębiorca nie mógł opłacać składek na preferencyjnych zasadach.
W ocenie ZUS z przedstawionego wniosku nie wynika, że kobieta będzie wykonywać całkowicie inną pracę, ale jedynie zmienią się wykorzystywane w niej narzędzia. A to za mało, żeby móc korzystać z preferencji.
Decyzja ZUS z 28 maja 2018 r. (WPI 200000/43/624/2018)