Bezrobotny rodzic może w 2018 roku liczyć na jednorazowe zapomogi na dziecko, ale też świadczenia comiesięczne, jak zasiłek rodzinny.

Bezrobotnym rodzicom w Polsce przysługuje kilka rodzajów pomocy na dziecko. Urlopy i zwolnienia, czyli jakie prawa ma ojciec dziecka>>

Becikowe. Zaraz po porodzie bezrobotni rodzice mogą starać się o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka, zwaną becikowym. Jednak 1000 złotych zostanie przyznane tylko wtedy, gdy dochód w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 1922 zł netto. Ponadto zapomoga przysługuje, o ile matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do dnia porodu - odpowiednie zaświadczenie wystawia lekarz lub położna.