Obowiązek ponoszenia przez najbliższych członków rodziny kosztów umieszczenia ich krewnego w domu pomocy społecznej wymaga określenia – na drodze decyzji lub umowy – kto z nich i w jakiej wysokości wnosi zapłatę
Tak wczoraj uznał Naczelny Sąd Administracyjny, który w składzie siedmiu sędziów podjął uchwałę rozstrzygającą rozbieżności w sposobie postępowania gmin oraz orzecznictwie sądów administracyjnych. Z wnioskiem w tej sprawie zwrócił się do NSA prokurator generalny.
Sprzeczne interpretacje