W najbliższy wtorek rząd przyjmie program przekształceń zakładów opieki zdrowotnej w spółki prawa handlowego - poinformował dziś w Sejmie wiceminister zdrowia Jakub Szulc, odpowiadając na pytania posłów.

Chodzi o tzw. plan B, czyli program "Ratujemy Polskie Szpitale", przygotowany przez resort zdrowia. Zgodnie z nim samorządy, które zdecydują się przekształcić szpitale w spółki, będą mogły liczyć na wsparcie w oddłużaniu lecznic. We wtorek Rada Ministrów ma podjąć uchwałę w tej sprawie.

Jak podkreślił Szulc, rząd jest zdeterminowany, by zmienić formę organizacyjną placówek służby zdrowia. Zaznaczył jednak, że zdaje sobie sprawę, iż przekształceniem nie będzie zainteresowanych 100 proc. ZOZ-ów.

Wiceminister zdrowia zapowiedział, że każda jednostka samorządu terytorialnego, która zdecyduje się wziąć udział w programie przekształceń i spełni wymagane warunki (m.in. sporządzi plan restrukturyzacji), uzyska rządowe wsparcie.

"Plan będzie zawierał nieomalże wszystko, to co zostało zapisane w ustawie"

Po wecie prezydenta Lecha Kaczyńskiego do trzech ustaw zdrowotnych, rząd zapowiadał, że uchwała w sprawie przyjęcia "planu B" została podjęta jeszcze w grudniu ubiegłego roku.

Plan, jak zapowiadała minister zdrowia Ewa Kopacz, będzie zawierał "nieomalże wszystko, to co zostało zapisane w ustawie". Zapis dotyczący środków na przekształcenia szpitali znajdował się w zawetowanej ustawie wprowadzającej reformę służby zdrowia.

Minister mówiła wtedy, że w 2009 r. samorządy, które będą przekształcały szpitale w spółki prawa handlowego, mogą otrzymać łącznie 2,7 mld zł z budżetu państwa. Te pieniądze trafią do szpitali, które będą miały przygotowane plany restrukturyzacyjne zakładające przekształcenie w spółki prawa handlowego.

Kopacz tłumaczyła, że pomoc dla szpitali zapisana w budżecie państwa adresowana będzie nie do poszczególnych placówek, a do ich organów założycielskich, czyli samorządów. Szpitale zostałyby zaszeregowane w grupy A, B i C, w zależności od płynności finansowej, rentowności i zadłużenia.

Samorządy będą przygotowywały plany naprawcze lecznic

Program "Ratujemy polskie szpitale" zakłada, że samorządy, które zdecydują się w nim uczestniczyć, będą przygotowywały plany naprawcze lecznic. Narodowy Fundusz Zdrowia ma dokonywać ich audytu medycznego i oceny możliwych do wypracowania przychodów, natomiast Bank Gospodarstwa Krajowego - oceny ekonomicznej i finansowej.

Akceptacji pozytywnie ocenionych planów restrukturyzacyjnych będzie dokonywał wojewoda, następnie będą podpisywane umowy z ministrem zdrowia i ministrem finansów. Kolejnym etapem ma być przekształcenie szpitali w spółki prawa handlowego oraz realizacja planów naprawczych.

Samorządy, które będą uczestniczyć w programie mogą liczyć na rządową pomoc w spłacie długów szpitali. Ma ona polegać na umorzeniu zobowiązań bądź spłacie w formie dotacji celowej, poręczeniu (po zawarciu ugody z wierzycielami cywilnoprawnymi) oraz kredycie z BGK.