Czy z napiwków uzyskanych przez pracowników pracodawca musi odprowadzić składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz społeczne, jeżeli są one rejestrowane? Ministerstwo Finansów objaśnia sporną kwestię podatku od napiwków.

Firma prowadziła kasyna zgodnie z ustawą o grach hazardowych. Miała swoją wewnętrzną zasadę, że każdy, kto dostał napiwek, mógł zatrzymać go dla siebie. Taka forma podziękowania za świadczenia była rejestrowana.(…) Czy wówczas z napiwków pracodawca musi odprowadzić składki do ZUS?- pisze poseł Adam Ołdakowski w zapytaniu do Ministerstwa Finansów.

Resort finansów w odpowiedzi na pytanie posła nie pozostawia wątpliwości, iż napiwek to także zarobek, choć zgodnie z orzecznictwem – nie jest wynagrodzeniem. Ustawa o PIT wyróżnia kilka źródeł przychodów, które podlegają opodatkowaniu. Chodzi o te źródła, które wynikają ze stosunku pracy, czyli wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń.

„Oznacza to, że nawet uznając, że źródłem napiwków jest hojność graczy kasyna, to fakt pracy w kasynie jest obiektywną okolicznością (niezbędną) do otrzymania tej wypłaty”- czytamy w odpowiedzi MF.

Częstą praktyką stał się bowiem podział napiwków między pracowników przez pracodawcę. W kasynach ewidencja napiwków jest ustawowym obowiązkiem płatnika. Zatem jeżeli napiwki zostały wypłacone przez pracodawcę - są przychodem ze stosunku pracy i stanowią podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie zdrowotne. Pracodawca nie uniknie wówczas także odprowadzenia podatku od takich napiwków. Kwestia podatkowej kwalifikacji przychodów z napiwków pozyskiwanych przez pracowników kasyn było już wielokrotnie poruszane w orzecznictwie. Ministerstwo Finansów przywołuje w tym miejscu m.in. wyrok NSA z 2006 roku. Sąd potwierdził wówczas, że firma prowadząca kasyno niezależnie od sposobu rozdziału napiwków ma obowiązek pobrania zaliczek na podatek dochodowy.

MF przywołuje też wyrok SA we Wrocławiu sprzed roku. Zgodnie z nim, napiwki przydzielane przez pracodawcę stanowią przychód podlegający uwzględnieniu przy ustalaniu podstawy wymiaru składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Stanowią one zatem podstawę wymiaru składek pobieranych przez ZUS.

Ministerstwo Finansów podkreśla, że napiwki stanowią przychód ze stosunku pracy w rozumieniu art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych , i zgodnie z regulacjami ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych w zakresie zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, stanowią podstawę wymiaru składek pobieranych przez ZUS.

Odpowiedź z dnia 29.05.2018 na zapytanie nr 7282 w sprawie odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne od napiwków pracowniczych