Stworzenie rejestru osób wykonujących zawody związane z medycyną zakłada projekt ustawy o niektórych zawodach medycznych, który - jak poinformował we wtorek resort zdrowia - został przekazany Komitetowi Rady Ministrów.

W projekcie określono warunki i zasady wykonywania następujących zawodów: asystentka dentystyczna, dietetyk; fizjoterapeuta; higienistka dentystyczna; higienistka szkolna; instruktor terapii uzależnień; logopeda; masażysta; opiekunka dziecięca; opiekun medyczny; optometrysta; optyk okularowy; ortoptystka; protetyk słuchu; psychoterapeuta; ratownik medyczny; specjalista psychoterapii uzależnień; technik analityki medycznej; technik dentystyczny; technik elektroradiolog; technik farmaceutyczny; technik ortopeda; terapeuta zajęciowy.

Jak podkreśla Ministerstwo Zdrowia, w Polsce nie ma jednolitych zasad określających dostęp do wykonywania tych "bardzo odpowiedzialnych zawodów". Dlatego zdarza się, że w systemie ochrony zdrowia pracują osoby, które nie mają właściwych kwalifikacji, a wykonują zawód medyczny na zasadzie przyuczenia.

W projekcie ustawy wprowadza się mechanizmy mające zapewnić dostęp do wykonywania zawodu tylko profesjonalistom. W ocenie MZ, rejestr osób uprawnionych do wykonywania zawodów w ochronie zdrowia pozwoli na wyeliminowanie z rynku osób udzielających świadczenia bez wymaganych kwalifikacji, często z narażeniem życia lub zdrowia pacjenta.

Jak zapewnia resort zdrowia, będzie to możliwe dzięki temu, że wpis do rejestru, będzie dokonywany po sprawdzeniu, czy wnioskodawca spełnia wszystkie ustawowe wymagania.

Aby wykonywać oficjalnie zawód np. opiekunki dziecięcej konieczne będzie ukończenie liceum medycznego lub szkoły policealnej (publicznej albo niepublicznej) i uzyskanie tytułu zawodowego opiekunka dziecięca lub dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.