11,8 proc. aktywnych lub potencjalnych uczestników rynku pracy w Polsce rozważa emigrację zarobkową, co oznacza spadek o 2 pkt. proc. w porównaniu z poprzednią edycją badania - wynika z raportu Work Service. Rośnie z kolei pula osób, które zdecydowanie odrzucają plany wyjazdu.

"Obecnie emigrację zarobkową rozważa 11,8 proc. aktywnych zawodowo lub potencjalnych uczestników rynku pracy. W porównaniu z poprzednią edycją odsetek osób deklarujących chęć wyjazdu z kraju spadł o 2 pkt. proc. i osiągnął najniższe wskazanie w historii badania" - napisano w komentarzu do badania.

"Ponad połowa badanych (56,5 proc.), która rozważa emigrację, to osoby planujące wyjazd po raz pierwszy w swoim życiu. Jest to grupa obejmująca niemal 1,5 mln osób. (...) Ponad 40 proc. osób planujących raz pierwszy podjąć pracę za granicą stanowią Polacy w wieku 35-44 lata" - dodano.

Jak zaznaczono w raporcie, obok spadku odsetka osób planujących emigrację zarobkową, rośnie pula osób, które zdecydowanie odrzucają plany wyjazdu.

Reklama

"Obecnie 75,8 proc. badanych zdecydowanie nie rozważa podjęcia pracy za granicą, co stanowi najwyższe wskazanie w historii badania i wynik o ponad 10 pkt. proc. wyższy niż przed rokiem" - napisano.

Jak wynika z badania, niemal 1/4 osób planujących emigrację chciałoby wyjechać "na stałe". W poprzedniej edycji badania, takie deklaracje składało 19,9 proc. ankietowanych.

Reklama

"Najpopularniejszym kierunkiem emigracji pozostają Niemcy, z wynikiem 31,4 proc. wskazań. Co ciekawe nowym numerem dwa stał się kierunek holenderski (15 proc.), który dość wyraźnie wyprzedził Wielką Brytanię (5,7 proc.)" - napisano w raporcie.

"Prawie 40 proc. osób, które myśli o emigracji zarobkowej, nie było w stanie wskazać kraju, do którego chce wyjechać. Zatem nie tylko maleje ogólna pula osób, które chcą wyjeżdżać, ale dodatkowo Ci, którzy chcą emigrować, nie mają konkretnych planów" - powiedział podczas konferencji prasowej Andrzej Kubisiak, dyrektor zespołu analiz i komunikacji Work Service.

19 proc. badanych jako cel emigracji wskazało "inny kraj", zaś 21 proc. wybrało odpowiedź "nie wiem".

Wśród głównych powodów migracji badani wymieniali m. in. wyższe zarobki niż w Polsce (82 proc.), wyższy standard życia (36 proc.), lepsze warunki socjalne (29 proc.), lepsze perspektywy rozwoju zawodowego (24 proc.), czy też możliwość podróżowania i zwiedzania świata (24 proc.).

Do głównych barier zaliczano z kolei przywiązanie do rodziny i przyjaciół w Polsce (64 proc.), atrakcyjną pracę w Polsce (40 proc.), nieznajomość języków obcych (14 proc.) oraz małe szanse na znalezienie atrakcyjnej pracy (14 proc.).

Dane prezentowane w ramach raportu Migracje Zarobkowe Polaków VIII zostały przygotowane i opracowane na zlecenie Work Service SA przez instytut badawczy Kantar Millward Brown SA. Badanie zostało zrealizowane w okresie 20-29 marca 2018 r.

Badanie zrealizowano na próbie N=708 osób pracujących, bezrobotnych, uczących się oraz przebywających na urlopach macierzyńskich i wychowawczych.