11,8 proc. aktywnych lub potencjalnych uczestników rynku pracy w Polsce rozważa emigrację zarobkową, co oznacza spadek o 2 pkt. proc. w porównaniu z poprzednią edycją badania - wynika z raportu Work Service. Rośnie z kolei pula osób, które zdecydowanie odrzucają plany wyjazdu.

"Obecnie emigrację zarobkową rozważa 11,8 proc. aktywnych zawodowo lub potencjalnych uczestników rynku pracy. W porównaniu z poprzednią edycją odsetek osób deklarujących chęć wyjazdu z kraju spadł o 2 pkt. proc. i osiągnął najniższe wskazanie w historii badania" - napisano w komentarzu do badania.

"Ponad połowa badanych (56,5 proc.), która rozważa emigrację, to osoby planujące wyjazd po raz pierwszy w swoim życiu. Jest to grupa obejmująca niemal 1,5 mln osób. (...) Ponad 40 proc. osób planujących raz pierwszy podjąć pracę za granicą stanowią Polacy w wieku 35-44 lata" - dodano.

Jak zaznaczono w raporcie, obok spadku odsetka osób planujących emigrację zarobkową, rośnie pula osób, które zdecydowanie odrzucają plany wyjazdu.

"Obecnie 75,8 proc. badanych zdecydowanie nie rozważa podjęcia pracy za granicą, co stanowi najwyższe wskazanie w historii badania i wynik o ponad 10 pkt. proc. wyższy niż przed rokiem" - napisano.

Jak wynika z badania, niemal 1/4 osób planujących emigrację chciałoby wyjechać "na stałe". W poprzedniej edycji badania, takie deklaracje składało 19,9 proc. ankietowanych.

"Najpopularniejszym kierunkiem emigracji pozostają Niemcy, z wynikiem 31,4 proc. wskazań. Co ciekawe nowym numerem dwa stał się kierunek holenderski (15 proc.), który dość wyraźnie wyprzedził Wielką Brytanię (5,7 proc.)" - napisano w raporcie.

"Prawie 40 proc. osób, które myśli o emigracji zarobkowej, nie było w stanie wskazać kraju, do którego chce wyjechać. Zatem nie tylko maleje ogólna pula osób, które chcą wyjeżdżać, ale dodatkowo Ci, którzy chcą emigrować, nie mają konkretnych planów" - powiedział podczas konferencji prasowej Andrzej Kubisiak, dyrektor zespołu analiz i komunikacji Work Service.

19 proc. badanych jako cel emigracji wskazało "inny kraj", zaś 21 proc. wybrało odpowiedź "nie wiem".

Wśród głównych powodów migracji badani wymieniali m. in. wyższe zarobki niż w Polsce (82 proc.), wyższy standard życia (36 proc.), lepsze warunki socjalne (29 proc.), lepsze perspektywy rozwoju zawodowego (24 proc.), czy też możliwość podróżowania i zwiedzania świata (24 proc.).

Do głównych barier zaliczano z kolei przywiązanie do rodziny i przyjaciół w Polsce (64 proc.), atrakcyjną pracę w Polsce (40 proc.), nieznajomość języków obcych (14 proc.) oraz małe szanse na znalezienie atrakcyjnej pracy (14 proc.).

Dane prezentowane w ramach raportu Migracje Zarobkowe Polaków VIII zostały przygotowane i opracowane na zlecenie Work Service SA przez instytut badawczy Kantar Millward Brown SA. Badanie zostało zrealizowane w okresie 20-29 marca 2018 r.

Badanie zrealizowano na próbie N=708 osób pracujących, bezrobotnych, uczących się oraz przebywających na urlopach macierzyńskich i wychowawczych.