Ewa Kopacz, minister zdrowia, zapewniła, że w 2009 roku nie zmniejszą się wydatki na leczenie pacjentów z nowotworami złośliwymi oraz na profilaktykę tych schorzeń.

- Nakłady na onkologię w tym roku nie zostały w żaden sposób naruszone. Dotyczy to również 250 mln zł przeznaczonych na profilaktykę i wczesne wykrywanie nowotworów w ramach Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych - zapewnia minister zdrowia.

W tym roku Narodowy Fundusz Zdrowia zwiększył wycenę świadczeń medycznych z zakresu chemioterapii, w tym chemioterapii niestandardowej oraz programów terapeutycznych.

- Wycena procedur w całej onkologii wzrośnie niemal o 32 proc., a w przypadku świadczeń z zakresu chemioterapii ten wzrost będzie niemal 100-proc. - potwierdza Jacek Grabowski, wiceprezes NFZ.

Fundusz jest również gotowy do finansowania obowiązkowych badań cytologicznych i mammograficznych dla kobiet podejmujących pracę lub już pracujących. Zgodnie z propozycją resortu zdrowia mają one być włączone do badań wstępnych, jakie wykonują osoby podejmujące pracę, oraz do badań okresowych (wykonywanych co dwa lata). W ubiegłym miesiącu resort zdrowia wystąpił w tej sprawie do resortu pracy z wnioskiem o wprowadzenie niezbędnych zmian w kodeksie pracy.

Wszystkie te działania mają spowodować zwiększenie liczby wykrywania nowotworów we wczesnej fazie rozwoju. Według prognozy Światowej Organizacji Zdrowia w 2009 roku liczba zachorowań na nowotwory złośliwe wyniesie na całym świecie 12,5 mln, a 7,6 mln osób umrze z tego powodu. Dla Polski prognozy te wynoszą odpowiednio - 140 tys. i 90 tys. zgonów. Warto jednak zauważyć, że w ostatnich dziesięciu latach skuteczność leczenia raka zwiększyła się w Polsce z 30 do 35-45 proc.

Ciągle jednak pozostajemy w tyle za rozwiniętymi krajami Unii Europejskiej, gdzie notuje się 50-60 proc. wyleczeń.