Konfederacja Lewiatan złożyła wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności z Konstytucją RP niektórych przepisów ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni, poinformowała organizacja.

Zdaniem Lewiatana, zaskarżona ustawa tworzy grupę podmiotów nieobjętych zakazem i różnicuje pracowników co do swobody wykonywania przez nich pracy w określone dni, co narusza szereg konstytucyjnych zasad, min. ochrony pracy, wolności wykonywania pracy, równości oraz proporcjonalności.

"Ustawa zawiera ponadto przepisy wywołujące niedające się usunąć wątpliwości interpretacyjne i w związku z tym narusza, zdaniem wnioskodawcy, zasadę zaufania do państwa i stanowionego przez nie prawa" - powiedział radca prawny, dyrektor departamentu prawnego Konfederacji Lewiatan Krzysztof Kajda, cytowany w komunikacie.

Lewiatan podtrzymał propozycję złożoną jesienią 2017 r. polegającą na zagwarantowaniu, w specjalnej ustawie, pracownikom handlu dwóch wolnych niedziel w okresie kolejnych 4 tygodni, co dałoby ten sam efekt, co wprowadzenie zakazu handlu w dwie niedziele w miesiącu bez jednocześnie negatywnych skutków dla konsumentów, części pracowników oraz wykonawców.

Organizacja zwraca także uwagę na rażąco krótkie vacatio legis i w związku z tym zarzuca ustawie naruszenie konstytucyjnych zasad demokratycznego państwa prawnego oraz poprawnej legislacji, podano także.

30 stycznia br. prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz niektóre inne dni. Ustawa zakłada m.in. jej wejście w życie 1 marca 2018 r. i właśnie od tego momentu w kolejnych miesiącach obowiązywać będą dwie niedziele handlowe (pierwsza i ostatnia), w 2019 r. - jedna niedziela w miesiącu (ostatnia), a od 2020 r. zakaz handlu będzie obowiązywał już we wszystkie niedziele (z wyjątkiem 7 dni).