Na problem ten zwraca uwagę w wystąpieniu do Elżbiety Rafalskiej, minister rodziny, pracy i polityki społecznej. Co do zasady jest tak, że gdy dziecko przebywa w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie, to świadczenie 500+ nie może być przyznane. Jednak określona w przepisach ustawy z 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1851 ze zm.) definicja takich podmiotów nie zawiera ZOL, w związku z czym opiekunowie prawni umieszczonych w nich dzieci, które są często ciężko chore i porzucone przez rodziców, mogą się ubiegać o 500 zł. Tak też było w poprzednim okresie świadczeniowym.