Reforma systemu orzekania o niepełnosprawności, wprowadzenie orzekania o niesamodzielności, opieka wytchnieniowa, to niektóre rozwiązania przygotowane przez resort rodziny, pracy i polityki społecznej - poinformowała we wtorek szefowa MRPiPS Elżbieta Rafalska.

"Chcemy, aby te konkretne propozycje były przygotowane po szerokich konsultacjach społecznych" - powiedziała Elżbieta Rafalska.

Wśród propozycji szefowa resortu rodziny wymieniła reformę systemu orzekania o niepełnosprawności i wprowadzenie orzekania o niesamodzielności. Jak mówiła, te propozycje wypracował zespół pod kierownictwem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

"Tu będziemy finalizować prace" - dodała.

Kolejne rozwiązania to dodatek do emerytury dla rodziców opiekujących się ciągle dziećmi niepełnosprawnymi. "To są te matki albo ci opiekunowie, którzy aby otrzymać to uprawnienie musieli mieć wypracowane co najmniej 25 lat pracy" - powiedziała Rafalska.

Dodała, że w tym rozwiązaniu chodzi o dodatek do emerytury, który stanowiłby wyrównanie ze świadczeniem pielęgnacyjnym, które otrzymują rodzice sprawujący opiekę nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności.

"Kolejna propozycja to jest opieka wytchnieniowa, a więc zwiększony dostęp do usług w domu, mówimy też o okresowym pobycie podopiecznych w dostosowanych placówkach, o zwiększeniu dostępu do usług rehabilitacyjnych dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności" - powiedziała Rafalska.

Wśród propozycji jest też zwiększenie dofinansowania warsztatów terapii zajęciowej. "Kolejne rozwiązanie to wypracowanie i pilotażowe wprowadzenie modelu kompleksowej rehabilitacji, umożliwiające powrót do pracy. Mówimy o zatrudnieniu wspomaganym, a więc wprowadzenie trenera pracy wspomagającego zatrudnienie osób niepełnosprawnych" - dodała