Nowa regulacja ma wejść w życie 1 września 2018 r. z mocą od 1 czerwca. Senatorowie byli jednogłośnie za przyjęciem ustawy.

Renta socjalna przysługuje osobie pełnoletniej całkowicie niezdolnej do pracy z powodu naruszenia sprawności organizmu, które powstało: przed ukończeniem 18. roku życia w trakcie nauki w szkole, w szkole wyższej przed ukończeniem 25. roku życia, w trakcie studiów doktoranckich lub aspirantury naukowej.