Senat zajął się w czwartek po południu uchwaloną w środę przez Sejm nowelizacją ustawy o rencie socjalnej; do porządku obrad obecnego posiedzenia Senatu wprowadzono też ustawę o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Wcześniej w czwartek senacka komisja rodziny, polityki senioralnej i społecznej pozytywnie zaopiniowała przyjętą w środę przez Sejm nowelizację podnoszącą rentę socjalną do 100 proc. kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Zgodnie z ustawą renta socjalna wzrośnie z 865,03 zł do 1029,80 zł. Nowa regulacja ma wejść w życie 1 września 2018 r. z mocą od 1 czerwca.

W porządku obrad Senatu jest też również uchwalona w środę przez Sejm ustawa wprowadzającą szczególne uprawnienia w dostępie do świadczeń opieki zdrowotnej, usług farmaceutycznych oraz wyrobów medycznych dla osób ze znacznym stopniu niepełnosprawności. Przewiduje ona m.in. zniesienie okresów użytkowania wyrobów medycznych (np. wózków inwalidzkich) oraz zniesienie limitów finansowania przez NFZ świadczeń z zakresu rehabilitacji leczniczej udzielanych osobom ze znacznym stopniem niepełnosprawności.