Na potrzeby realizacji zadań ustawy o wsparciu osób o znacznym stopniu niepełnosprawności nie planujemy zwiększenia wydatków z budżetu państwa lub jakiegokolwiek wzrostu danin - powiedział w czwartek w Senacie wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński.

Senacka Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej zajęła się w czwartek ustawą o wsparciu osób o znacznym stopniu niepełnosprawności.

"To jest projekt, który odpowiada na postulaty środowisk niepełnosprawnych" - powiedział podczas obrad komisji Cieszyński. Zwrócił uwagę, że dzięki wprowadzeniu ustawy w życie osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności otrzymają pakiet czterech korzyści.

"Po pierwsze, jest to możliwość skorzystania z porad specjalistycznych bez konieczności uzyskiwania skierowania. Po drugie, jest możliwość korzystania z porad specjalistycznych bez kolejki. Po trzecie, jest to nielimitowany dostęp do świadczeń rehabilitacyjnych. Po czwarte, jest to zdjęcie limitów czasowych i ilościowych w zakresie zaopatrzenia w wyroby medyczne" - wyliczał wiceminister.

"Na potrzeby realizacji zadań w ustawie nie planujemy jakiekolwiek zwiększenia wydatków z budżetu państwa lub jakiegokolwiek wzrostu danin. Tutaj jest formuła zmiany plany finansowego NFZ" - mówił. Dodał, że jest to możliwe z uwagi na dobrą sytuację finansową NFZ. "Mamy do czynienia z rekordowym spływem składki zdrowotnej" - podkreślił.

Ustawa przewiduje m.in. zniesienie okresów użytkowania wyrobów medycznych (np. wózków inwalidzkich). Osoby posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności będą miały też prawo do korzystania ze świadczeń zdrowotnych poza kolejnością. Bez kolejki mają także korzystać z usług farmaceutycznych w aptekach. Ta grupa niepełnosprawnych ma również korzystać ze świadczeń specjalistycznych bez konieczności uzyskania skierowania.

Ustawa przewiduje zniesienie limitów finansowania przez NFZ świadczeń z zakresu rehabilitacji leczniczej udzielanych osobom ze znacznym stopniem niepełnosprawności. W tym celu zaproponowano regulację analogiczną do przepisu znoszącego limit finansowania świadczeń z zakresu leczenia i diagnostyki onkologicznej, czyli umożliwiającą zmiany umów zawartych przez NFZ z placówkami medycznymi. Projekt ustawy został złożony w Sejmie przez posłów PiS. Ustawa ma wejść w życie 1 lipca.