Sejmowa Komisja Polityki Społecznej i Rodziny pozytywnie zaopiniowała w poniedziałek rządowy projekt nowelizacji ustawy o pracowniczych programach emerytalnych. Nowe przepisy mają dostosować polskie prawo do unijnej dyrektywy.

Termin na dostosowanie polskich przepisów do dyrektywy mija 21 maja. "Dyrektywa ta określa przepisy mające na celu ułatwienie korzystania z prawa do swobodnego przemieszczania się pracowników między państwami członkowskimi Unii Europejskiej poprzez ograniczenie przeszkód wynikających z niektórych zasad dotyczących dodatkowych programów emerytalnych związanych ze stosunkiem pracy" - czytamy w uzasadnieniu.

Wiceminister rodziny pracy i polityki społecznej Marcin Zieleniecki zwrócił podczas posiedzenia uwagę, że projekt "ma charakter techniczny". Przypomniał, że 21 maja mija termin dostosowania polskich przepisów do dyrektywy. "Stąd też dość pilną sprawą jest uchwalenie nowelizacji" - podkreślił.

"Projekt określa maksymalny okres zatrudnienia, który powinien poprzedzać przystąpienie do pracowniczego programu emerytalnego. W projekcie proponuje się, aby ten termin wynosił 3 lata" - wyjaśniał założenia projektu wiceminister.

Ponadto proponowane przepisy określają m.in. "obowiązki informacyjne pracodawców względem uczestników programu, byłych pracowników oraz osób uprawnionych do otrzymania środków zgromadzonych przez uczestnika programu w przypadku jego śmierci, w celu dostarczenia zindywidualizowanej informacji". Zgodnie z propozycją ustawa wejdzie w życie w następnym dniu po jej opublikowaniu.