Zakłady aktywności zawodowej (ZAZ) chcą zmiany przepisów, która jednoznacznie określi, kiedy należy przekazywać pochodzące z działalności pieniądze na konto zakładowego funduszu aktywności (ZFA).Problem pojawił się w trakcie kontroli przeprowadzanych w niektórych jednostkach i dotyczy brzmienia art. 31 ust. 4 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 511). Zgodnie z nim podmiot prowadzący ZAZ przekazuje środki stanowiące dochód z prowadzonej działalności wytwórczo-usługowej na ZFA. To właśnie z tych pieniędzy może być finansowany np. zakup sprzętu i wyposażenia pomagającego niepełnosprawnemu pracownikowi w samodzielnym życiu czy koszty szkolenia lub zmiany kwalifikacji zawodowych. Wspomniany przepis nie określa natomiast wprost, w jakim terminie środki z działalności mają trafiać na ten fundusz. – Większość zakładów zasila ZFA środkami z działalności za dany rok w następnym roku. Kierujemy się w tym względzie przepisami o rachunkowości – mówi Ewa Wójcik, prezes Ogólnopolskiego Związku Pracodawców ZAZ i innych Przedsiębiorstw Społecznych.
Dodaje, że przewidują one, iż dochód z działalności określa się po zakończeniu roku budżetowego, uwzględniające wszystkie przychody i koszty, a taki bilans powinien być wykonany do 31 marca kolejnego roku. W ciągu następnych trzech miesięcy musi być zatwierdzony przez podmiot prowadzący zakład, dopiero wtedy istnieje możliwość przekazania dochodu (o ile został wykazany w bilansie).
Okazuje się jednak, że taki sposób postępowania jest kwestionowany. – Miałem kontrolę z urzędu wojewódzkiego, w której zarzucono nam, że pieniądze stanowiące dochód z działalności powinny być wpłacone do końca roku, w którym go osiągnięto – informuje Bartłomiej Krzeszowski, dyrektor ZAZ w Nawojowej.
Ewa Wójcik dodaje, że nawet pomijając przepisy o rachunkowości, stosowanie się do tego terminu jest niemożliwe, bo w styczniu czy lutym wciąż wpływają płatności z faktur wystawionych w roku poprzednim. Trudno jest więc wcześniej ustalić ostateczną kwotę dochodu.
Natomiast zarzucanie ZAZ, że w złym momencie przekazała środki na fundusz, jest o tyle istotne, że taka nieterminowość jest zagrożona karą finansową na rzecz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Aby więc rozstrzygnąć te wątpliwości organizacja zrzeszająca ZAZ przygotowała propozycję zmiany art. 31 ust. 4, która przewiduje, że zakład ma wpłacać pieniądze z działalności, w ciągu dwóch miesięcy po zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego. Została ona przekazana posłom komisji polityki społecznej i rodziny, którzy na ostatnim posiedzeniu zajmowali się projektem nowelizacji ustawy o rehabilitacji. Przedstawiona poprawka nie została jednak przyjęta.