Projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności idzie w dobrym kierunku i jest korzystny dla całego środowiska osób niepełnosprawnych – uważają eksperci.

"Propozycje zawarte w projekcie ustawy są krokiem w dobrym kierunku. Wszystkie elementy, które zostały w nim zawarte, poprawiają los osób niepełnosprawnych. Są wręcz na wagę złota" – powiedział PAP dr. Marek Łukomski z Krajowej Rady Konsultacyjnej ds. Osób Niepełnosprawnych.

W jego ocenie nie do przecenienia dla osób niepełnosprawnych jest szybki dostęp do lekarzy specjalistów i rehabilitacji. "To samo należy powiedzieć o rozwiązaniach dotyczących ponadstandardowego zaopatrzenia w wyroby medyczne" – podkreślił Łukomski.

Zwrócił uwagę, że rozwiązania zaproponowane w projekcie ustawy dotyczą dużej grupy osób niepełnosprawnych, nie tylko tej, która prowadzi protest w Sejmie, a której być może one nie zadowalają.

Reklama

"W Polsce jest około 4,7 mln osób niepełnosprawnych. Środowisko, które protestuje, liczy około 280 tys. rodzin" – dodał.

Reklama

W podobnym tonie wypowiedziała się dr Elżbieta Szwałkiewicz, prezes zarządu Koalicji "Na pomoc niesamodzielnym". Według niej projekt ustawy jest korzystny dla całego środowiska niesamodzielnych osób niepełnosprawnych. W imieniu Koalicji skierowała list do protestujących w Sejmie, prosząc o zakończenie ich działań.

Natomiast dr. Krzysztof Pater, były minister polityki społecznej w rządzie Marka Belki, zwrócił uwagę, że najważniejsze jest to, w jaki sposób będą realizowane zapisy ustawy.

"Bardzo często ważniejsza od częstotliwości wymiany określonego sprzętu rehabilitacyjnego jest jego jakość" - powiedział. Wyjaśnił, że chodzi o to, aby osoba niepełnosprawna mogła kupić np. lepszy, lżejszy wózek, który umożliwi jej łatwiejsze poruszanie się, zamiast częstej wymiany popsutego wózka na taki sam, którym poruszanie się jest utrudnione.

Projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności złożył w Sejmie klub PiS. Zakłada on m.in. zniesienie limitów finansowania przez NFZ świadczeń z zakresu rehabilitacji leczniczej. Autorzy projektu podkreślają, że projektowane przepisy mają zapewnić możliwie jak najszerszą realizację konstytucyjnych uprawnień osób niepełnosprawnych.

Projekt przewiduje wprowadzenie szczególnych uprawnień w dostępie do świadczeń opieki zdrowotnej, usług farmaceutycznych oraz wyrobów medycznych dla osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. Proponuje m.in. zniesienie okresów użytkowania wyrobów medycznych (np. wózków inwalidzkich).

Osoby z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności miałyby też prawo do korzystania ze świadczeń zdrowotnych poza kolejnością. Bez kolejki mogłyby też korzystać z usług farmaceutycznych w aptekach. A ze świadczeń specjalistycznych bez skierowania.

Projekt przewiduje także zniesienie limitów finansowania przez NFZ świadczeń z zakresu rehabilitacji leczniczej dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności. W tym celu zaproponowano zniesienie limitu finansowania świadczeń, co umożliwia zmiany umów zawartych przez NFZ z placówkami medycznymi.