Wolny Związek Zawodowy Pracowników ZUS oraz Ogólnopolski Zakładowy Związek Zawodowy Pracowników ZUS "Kadra ZUS" wycofały się ze stawianych w kwietniu żądań - poinformował PAP rzecznik prasowy ZUS Wojciech Andrusiewicz. Związkowcy domagali się m.in. podwyżek płac.

W ubiegłym tygodniu osiem związków zawodowych działających w ZUS - Związek Zawodowy Pracowników ZUS, Krajowy Związek Pracowników ZUS, Związek Zawodowy Pracowników Centrum Wsparcia Informatyków ZUS, Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników ZUS "Niezależni", Krajowy Związek Zawodowy Inspektorów Kontroli, Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników "Kadra ZUS", Związek Zawodowy Informatyków ZUS oraz Wolny Związek Zawodowy Pracowników ZUS - wystosowało żądania dotyczące m.in.: podwyższenia wynagrodzeń zasadniczych co najmniej o 200 zł brutto od 1 maja z wyrównaniem od 1 stycznia, a do końca roku - co najmniej o 500 zł, utrzymania dotychczasowego stanu zatrudnienia oraz gwarancji zatrudnienia i niepogorszenia się warunków pracy na okres 5 lat.

Jak zastrzegł Andrusiewicz, do porozumienia nie przystąpiły Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność" i Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność 80". Z przekazanych PAP informacji wynika, że w piątek z żądań wycofały się dwie organizacje związkowe.

"W imieniu Wolnego Związku Zawodowego Pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych informuję, że nasz Zarząd postanowił wycofać się z żądań. Niniejszym cofamy nasz wniosek z dnia 25.04.2018 r." - czytamy w oświadczeniu adresowanym do prezes ZUS prof. Gertrudy Uścińskiej. Podobne oświadczenie wystosował również Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników "Kadra ZUS".

"Kierownictwo zakładu cieszy fakt, że część organizacji związkowych komunikuje nastawienie na dialog i porozumienie oraz wycofała się z twardych żądań, postawionych jeszcze przed podjęciem rozmów. Liczymy na otwarty dialog ukierunkowany na porozumienie ze wszystkimi organizacjami związkowymi" - zaznaczył rzecznik ZUS.

Podkreślił, że wkrótce rozpoczną się rozmowy z przedstawicielami związków zawodowych. "Przygotowujemy odpowiedź na postawione postulaty oraz harmonogram rozmów" - poinformował Andrusiewicz.