Strategia odpowiedzialnego rozwoju dla medycyny ma być efektem zainaugurowanej wczoraj ogólnonarodowej debaty o kierunkach zmian w ochronie zdrowia. Zaproszeni do udziału w niej eksperci będą się zastanawiać, jak efektywnie wydać ponad 830 mld zł, które mają trafić do systemu dzięki „ustawie 6 proc.”.
Debata była zapowiadana od dawna, a jej rozpoczęcie było kilkakrotnie odkładane. Minister zdrowia Łukasz Szumowski ogłosił zamiar zorganizowania jej już na początku swojego urzędowania w resorcie. Jeszcze w styczniu mówił, że zaprosi wszystkich interesariuszy systemu opieki zdrowotnej. Wczoraj debatę nie tylko zainaugurowano, ale powołano także Radę Społeczną, złożoną z kilkudziesięciu ekspertów, wśród których znaleźli się naukowcy, praktycy, przedstawiciele organizacji pacjentów, samorządów zawodowych, związków i pracodawców.
– Mamy bezprecedensowy wzrost nakładów na ochronę zdrowia. Jeżeli nie osiągniemy konsensusu, w jaki sposób najlepiej dla pacjenta, dla nas wszystkich spożytkować te pieniądze, to będzie jak z młodym winem w starych bukłakach – one wyciekną – mówił minister Szumowski podczas wczorajszej konferencji prasowej. Podkreślał, że „soczewką”, przez którą chciałby patrzeć na ten proces, jest pacjent. Dlatego, jak mówił, przyszedł czas, żeby wyjść do ludzi i spytać Polaków, czego oczekują.
Debata ma odpowiedzieć przede wszystkim na trzy pytania: jak podzielić i najlepiej zainwestować zwiększone wydatki publiczne na ochronę zdrowia; co zrobić, abyśmy jako społeczeństwo żyli jak najdłużej w dobrym zdrowiu; w jaki sposób państwo powinno pomagać obywatelom w dbaniu o zdrowie.
Kluczową kwestią będą jednak pieniądze. Minister podkreślał, że dzięki ustawie gwarantującej wzrost wydatków na ochronę zdrowia do 6 proc. PKB, do systemu w latach 2018–2024 trafi 830 mld zł. – Chcemy, aby te ogromne środki finansowe były dobrze i efektywnie wydane – mówił.
Na debatę mają składać się konferencje poświęcone wybranym zagadnieniom. Pierwsza z nich, pod hasłem: „Pacjent i system – zasady działania opieki medycznej”, ma odbyć się w czerwcu w Warszawie. Kolejne, poświęcone np. zarządzaniu w ochronie zdrowia, innowacyjności czy kadrom medycznym, będą organizowane m.in. w Łodzi, Lublinie i Gdańsku. Cykl zakończy konferencja w stolicy, zaplanowana na czerwiec przyszłego roku, podczas której zaproponowany zostanie Społeczny Program Zdrowie 2020+.
Efektem prac ekspertów ma być strategia – mają wyznaczyć cele i harmonogram ich osiągnięcia. Jednak biorąc pod uwagę, że debata zakończyć ma się w roku wyborczym, nie będzie zbyt wiele czasu na wdrażanie wypracowanych w jej trakcie rozwiązań. Ale minister chciałby, żeby nakreśliła ona plan znacznie bardziej długofalowy – nie 4-letni, nie 6-letni, ale co najmniej na dekadę. I to taki, który będzie realizowany niezależnie od tego, kto będzie szefem resortu zdrowia.