Długoletni brak waloryzacji dofinansowywania warsztatów terapii zajęciowej (WTZ) spowodował, że nie wystarcza im środków na remonty i podwyżki dla pracowników.Kwestia ta została poruszona w stanowisku podjętym przez Związek Powiatów Polskich (ZPP).
Co do zasady funkcjonowanie WTZ jest finansowane w 90 proc. przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), a pozostałe 10 proc. dopłaca samorząd. Wysokość kwoty przekazywanej powiatom wynika z rozporządzenia Rady Ministrów z 13 maja 2003 r. w sprawie algorytmu przekazywania środków PFRON samorządom wojewódzkim i powiatowym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 538) i jest stała. Problem w tym, że jej wysokość została po raz ostatni zmieniona w 2016 r. po siedmiu latach bez waloryzacji. Obecnie wynosi 15,9 tys. zł rocznie na jednego uczestnika WTZ.
W ocenie ZPP długoletni okres, w którym dotacja nie była podnoszona, przyczynił się do tego, że warsztaty mają poważne trudności. Związek wskazuje, że brak pieniędzy na inwestycje doprowadził do degradacji budynków i pomieszczeń, w których prowadzone są zajęcia dla osób niepełnosprawnych. Podobnie jest z przeznaczonymi dla nich sprzętami, które wymagają ciągłych napraw.
Kłopoty finansowe przekładają się również na problemy ze znalezieniem odpowiednio wykwalifikowanej kadry terapeutów. Kierownicy WTZ nowo zatrudnianym osobom mogą zaproponować tylko najniższe wynagrodzenie. Podobnie jest w przypadku pracowników z wieloletnim stażem, którym nie mogą zapewnić jakiejkolwiek waloryzacji płac. W konsekwencji organy kontrolne, czyli powiatowe centra pomocy rodzinie nie mogą wyegzekwować od warsztatów tego, aby miały odpowiedni stan zatrudnienia specjalistów.
ZPP zwraca się więc z apelem o podwyższenie kwoty dotacji dla WTZ. Na razie szanse na to są małe, chociaż Krzysztof Michalkiewicz, pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych, przy okazji sejmowych prac nad nowelizacją ustawy o rehabilitacji zapewniał, że w resorcie rodziny trwa analiza wspomnianego rozporządzenia właśnie pod kątem możliwości podwyższenia dofinansowania (zarówno w stosunku do WTZ, jak i zakładów aktywności zawodowej).