300 zł wyprawki dla dziecka przyda się wielu rodzinom, bo każde wsparcie jest dobre i pożądane. Należy jednak pamiętać o innych rozwiązaniach systemowych jak dostępność do żłobków czy przedszkoli - powiedział w rozmowie z PAP ekspert Konfederacji Lewiatan Jakub Gontarek.

"Wszystkie działania, które zaproponował PiS mają charakter polityki społecznej, która ma budować państwo opiekuńcze. O ile kwestia wyrównywania szans jest istotna, nie należy zapominać jednak, że nie wystarczy tylko transfer gotówki do obywatela, aby polityka społeczna była skuteczna. Chodzi też o to, aby polityka społeczna angażowała obywateli w rozwój i budowanie społeczeństwa obywatelskiego" - ocenił ekspert Konfederacji Lewiatan Jakub Gontarek.

Jego zdaniem, 300 zł wyprawki dla dziecka przyda się wielu rodzinom. "Każde wsparcie jest dobre i pożądane. Nie wystarczy jednak dać rodzinom pieniądze. Przede wszystkim należy wprowadzać takie rozwiązania, które pomogą wychowywać dziecko, więcej żłobków, przedszkoli, czy poprawa warunków nauki w szkole. Wielu rodziców skarży się że jest za mało szkół i dzieci muszą uczy się na rundy. Problemem jest też zapewnienie opieki po zakończeniu zajęć. Dlatego nie 300 zł na wyprawkę jest rozwiązaniem, a większe nakłady na oświatę, wyposażenie szkół i wynagrodzenia dla nauczycieli" - wyjaśniał ekspert.

Odniósł się też do pomysłu wprowadzenia tzw. premii za urodzenie dziecka. "To kolejny pomysł, aby zwiększyć dzietność w Polsce. Jest ona obecnie zbyt niska, byśmy mieli zapewniony stabilny rozwój ekonomiczny kraju. Te działania są pozytywne. Pytanie tylko, na ile to zachęci rodziców do posiadania kolejnego dziecka. Bo tym co naprawdę do tego zachęca jest świadomość, że jest gdzie to dziecko posłać np. do przedszkola, czy żłobka. Chodzi o to, żeby rodzina, która zdecydowała się na posiadanie dziecka, po jego urodzeniu, czuła że państwo pomaga w wychowaniu, pozwalając na godzenie życia zawodowego z rodzinnym - podkreślił Gontarek.

Skomentował również zwiększenie środków na program "Dostępność plus", który ma poprawić warunki życia osób niepełnosprawnych i seniorów. "Wykluczenie ma wiele wymiarów. Ważne jest, aby program dostępność plus wyrównywał szanse wszystkim grupom i przeciwdziałał także wykluczeniu cyfrowemu szczególnie osób starszych. Poprawienie dostępności dla niepełnosprawnych, czy seniorów wpłynie pozytywnie nie tylko na te grupy. Odczuje to większa część społeczeństwa np. matki z dziećmi, które wychodzą na spacer z wózkiem, czy osoby, po wypadku. Ważne jest także przygotowanie pracowników administracji którzy powinni rozumieć jak złożona jest kwestia niepełnosprawności i potrafić dobrać adekwatne wsparcie do rzeczywistych potrzeb" - mówił.