Poradnia ubezpieczeniowa: Kiedy ZUS może ukarać płatnika niepłacącego składek

autor: Anna Kwiatkowska, Marcin Nagórek12.04.2018, 09:36; Aktualizacja: 12.04.2018, 10:05
W jakim przypadku ZUS może wystąpić do sądu o ukaranie płatnika niepłacącego składek?

W jakim przypadku ZUS może wystąpić do sądu o ukaranie płatnika niepłacącego składek?źródło: ShutterStock

● W jakim przypadku ZUS może wystąpić do sądu o ukaranie płatnika niepłacącego składek

● Co oznacza zwrot „bezpodstawne stwierdzenia” w decyzji odmawiającej świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego

● Dlaczego żona odpowiada za długi męża wobec ZUS

● Czy do wniosku o zasiłek opiekuńczy trzeba dołączyć zaświadczenie o stanie zdrowia innych domowników

● Prowadzę działalność gospodarczą. ZUS przeprowadził u mnie kontrolę, po której wystąpił do sądu o ukaranie mnie grzywną 2 tys. zł za niepłacenie składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne za dwóch pracowników. Zaległości nie były z mojej winy, miałem problemy z otrzymaniem zapłaty od kontrahentów i trudną sytuację rodzinną. Czy mimo to mogę zostać ukarany?

Płatnik może podlegać odpowiedzialności wykroczeniowej na podstawie art. 98 ust. 1 pkt 1a oraz art. 98 ust. 3 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (dalej: ustawa systemowa). Wynika z nich, że kto jako płatnik składek albo osoba zobowiązana do działania w imieniu płatnika nie dopełnia obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne w przewidzianym przepisami terminie, podlega karze grzywny. Jej górna granica to 5 tys. zł, dolna zaś wynika z regulacji art. 24 kodeksu wykroczeń i wynosi 20 zł.

Warto zwrócić uwagę na ust. 3 art. 98 ustawy systemowej, który ma znaczenie techniczne. Zgodnie z nim bowiem tej samej karze podlega ten, kto dopuszcza się czynów określonych w ust. 1 przy opłacaniu składek lub dokonywaniu wpłat z innych tytułów, do których poboru jest zobowiązany ZUS, m.in. zdrowotnych. Z art. 32 tej ustawy wynika z kolei, że do składek m.in. na ubezpieczenie zdrowotne w zakresie: ich poboru, egzekucji, wymierzania odsetek za zwłokę i dodatkowej opłaty, przepisów karnych, dokonywania zabezpieczeń na wszystkich nieruchomościach, ruchomościach i prawach zbywalnych dłużnika, odpowiedzialności osób trzecich i spadkobierców oraz stosowania ulg i umorzeń, stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące składek na ubezpieczenia społeczne.

Powoływane przed przedsiębiorcę argumenty przemawiające jego zdaniem za brakiem winy w opłacaniu składek, czyli zaległości kontrahentów, nie mogą jednak stanowić usprawiedliwienia braku tych płatności i uchylać odpowiedzialności karnej. Podobne stanowisko zawarto w wyroku Sądu Rejonowego w Olsztynie z 8 lutego 2018 r. (sygn. akt IX W 4147/17), który rozpatrując sprawę przedsiębiorcy z podobnymi problemami (pogorszenie koniunktury i chory członek rodziny), uznał go za winnego zarzucanych czynów w postaci niepłacenia składek. W uzasadnieniu podano zaś, że doszło do naruszenia m.in. art. 98 ust. 1 pkt 1a oraz art. 98 ust. 3 w zw. z art. 32 ustawy systemowej.

Wina przedsiębiorcy raczej jest przesądzona. Kwestią otwartą pozostaje jednak wymiar kary. Zgodnie z art. 33 k.w. organ orzekający wymierza karę według swojego uznania, w granicach przewidzianych przez ustawę za dane wykroczenie, oceniając stopień społecznej szkodliwości czynu i biorąc pod uwagę cele kary w zakresie społecznego oddziaływania oraz cele zapobiegawcze i wychowawcze, które ma ona osiągnąć w stosunku do ukaranego. Przewidziano okoliczności łagodzące, a wśród nich są takie, jak działanie sprawcy wykroczenia pod wpływem ciężkich warunków rodzinnych lub osobistych, działanie z pobudek zasługujących na uwzględnienie.

Przedsiębiorca może zostać ukarany przez sąd grzywną za niepłacenie składek. Dodatkowe okoliczności mogą jedynie wpłynąć na wymiar kary.

Podstawa prawna


Pozostało 69% tekstu

Prenumerata wydania cyfrowego

Dziennika Gazety Prawnej
9,80 zł
cena za dwa dostępy
na pierwszy miesiąc,
kolejny miesiąc tylko 79 zł
Oferta autoodnawialna
KUPUJĘ

Pojedyncze wydanie cyfrowe

Dziennika Gazety Prawnej
4,92 zł
Płać:
KUPUJĘ
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Kup licencję

Polecane

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

Polecane