Rodzice, którzy adoptowali niepełnosprawne dziecko, mają trudności z uzyskaniem finansowego wsparcia z programu „Za życiem”. Ze względu na długi czas trwania procedur przysposobienia nie są w stanie złożyć wniosku w ustawowym terminie.
Ten problem został poruszony przez rzecznika praw dziecka Marka Michalaka w wystąpieniu skierowanym do Elżbiety Rafalskiej, minister rodziny, pracy i polityki społecznej. Co do zasady wynoszące 4 tys. zł jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia chorego dziecka przysługuje rodzicom, opiekunom prawnym oraz faktycznym, którzy dysponują odpowiednim zaświadczeniem lekarskim.
Musi z niego wynikać, że ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalna choroba zagrażająca życiu potomka powstała w prenatalnym okresie rozwoju płodu lub w czasie porodu. Dodatkowo, zgodnie z art. 10 ust. 4 ustawy z 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz.U. poz. 1860 ze zm.), wniosek o jego przyznanie musi być złożony w gminie w ciągu 12 miesięcy od narodzin dziecka. Po przekroczeniu tego terminu nie będzie rozpatrywany.