W 2013 r. uległem wypadkowi w pracy. Doznałem rozległych złamań i uszkodzeń narządów wewnętrznych i nigdy nie wróciłem w pełni do zdrowia, a mój stan wręcz się pogarsza. ZUS przyznał mi wówczas jednorazowe odszkodowanie. Ostatnio mój lekarz zasugerował, że powinienem wystąpić do ZUS o uzupełnienie odszkodowania, powołując się na mój obecny stan. Czy to możliwe? Od wypadku minęło już przecież pięć lat.
Żądanie wypłaty dodatkowego jednorazowego odszkodowania nie jest ograniczone żadnym terminem. Dopłata będzie należna, jeśli stan zdrowia poszkodowanego znacznie pogorszył się w stosunku do wcześniej ocenianego przez ZUS i ma to związek ze stwierdzonym wypadkiem. Jeśli jednak nowo orzeczony uszczerbek na zdrowiu nie będzie większy od poprzedniego o przynajmniej 10 punktów procentowych, dodatkowe pieniądze nie będą należne.
Skomplikowana procedura