Przepisy uprawniają pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy do niezwłocznego odsunięcia od pracy zatrudnionego, który swoim zachowaniem (lub sposobem wykonywania pracy) stwarza bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia – własnego oraz innych osób. Odsunięcie od pracy jest zawarte w katalogu uprawnień tej służby. Czy oznacza to, że jej pracownik może, ale nie musi tego robić? Czym powinien się kierować, podejmując decyzję o odsunięciu od pracy? I czy grożą mu jakieś sankcje, jeśli nie skorzysta ze swojego uprawnienia?
Pracownicy służby bhp mają bardzo szerokie uprawnienia, które daje im rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (dalej: r.s.s.b.h.p.). Zgodnie z par. 3 tego aktu mogą oni m.in. niezwłocznie odsunąć od pracy pracownika, który swoim zachowaniem lub sposobem wykonywania pracy stwarza bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia własnego albo innych osób. W przeciwnym razie narażają się na zarzut niedopełnienia obowiązków z zakresu bhp, co może skutkować odpowiedzialnością porządkową i karną.
Prawidłowe wypełnienie powyższego uprawnienia jest utrudnione, ponieważ konieczna jest ocena, czy sposób wykonywania przez pracownika pracy stwarza bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia – zarówno jego, jak i innych osób.